Adgang til data

På denne side kan du læse mere om, hvordan man kan få adgang til data i DataHub.

Adgang til data

Alle registrerede elkunder har adgang til deres egne eldata via DataHubs services. Det er også muligt at få adgang til andre elkunders forbrugs- og produktionsdata, hvis de ønsker at dele dem med dig.

På denne side finder du information om, hvordan du som virksomhed eller borger får adgang til dine egne og andres eldata.

Søger du adgang til dine egne data?

Som registreret elkunde i Danmark, har du ret til at kunne tilgå dine egne data. Det kan du i dag gøre igennem den service, der hedder Eloverblik.dk. Du finder et link på siden her.

Vær opmærksom på, at der kun findes én registreret elkunde pr. bolig - den person, som står på elregningen. Du kan derfor kun få adgang til din husstands data igennem den registrerede elkunde eller med en fuldmagt. 

Din data kan bruges til flere forskellige ting. Det kan være, at du selv har interesse i at få indblik i, hvordan dit forbrug eller din produktion ser ud, eller at du vil videregive adgang til dine data, så en anden kan give dig det indblik og måske rådgive dig omkring dit energiforbrug. Til det formål skal du selv give den tredjepart en fuldmagt eller et token, som kan give adgang til din fuldmagt. Denne tilladelse kan du give (og trække tilbage) igennem Eloverblik.dk. 

Din og alle andre danske borgeres data kan imidlertid bruges i langt flere sammenhænge, når de kombineres. Dette til forskning, energiplanlægning og lignende. Til dette formål har vi portalerne Energidataservice.dk og energidataportalen.dk. Her udgives data i forskellige sammensætninger kaldet datasæt. Når data ligger her, er det aggregeret eller samlet i puljer, som er sikret mod henførbare data ved netop at have en størrelse, som gør, at netop dine data "forsvinder i mængden". Du kan altså være sikker på, at du og din husstand forbliver anonyme i disse datasæt.

Søger du adgang til andres data? 

Det er muligt at få adgang til andres stamdata og måledata via. Eloverblik. Det kræver at du har en ret til at få adgang til data, og denne ret udstedes gennem Eloverblik på en af følgende måder:

Elektronisk fuldmagt
Dette kræver, at du er en registreret tredjepart. For at blive registreret som tredjepart skal du have et CVR-nummer, hjemmeside og et acceptabelt formål med at tilgå dataet. Som tredjepart kan du anmode elkunder om fuldmagt.

Private elkunder afgiver fuldmagt via deres private NemID og virksomheder afgiver fuldmagt via medarbejdersignatur. En fuldmagt kan give adgang til data i op til 4 år tilbage i tid og 3 år frem i tid.

Token
Du kan som registreret elkunde vælge at dele dine data via Eloverbliks kunde-API. Du genererer via Eloverblik en elektronisk nøgle, et såkaldt token, som giver modtageren adgang til dine data i et år. Du kan til enhver tid stoppe deling af data ved at slette tokenet.

Du finder vejledning til adgang på denne side.

Nedenfor kan du læse nærmere om dataportalerne, som indeholder data fra DataHub. 

Eloverblik er din adgang til forbrugs- og produktionsdata. Denne platform giver dig adgang til din egen data (forudsat, du er registreret elforbruger) og kan desuden bruges til at give andre adgang til dine data. Det er derfor også denne platform, virksomheder kan bruge til at få adgang til fx borgeres data – naturligvis forudsat borgeren giver sin tilladelse.

Data fra alle danske elmålere bliver typisk registeret i DataHub en gang i døgnet og gjort tilgængelige for alle, der har en adgang.

Vær opmærksom på, at du skal bruge dit NEM-ID for at få adgang.

Du kan finde mere information om Eloverblik her. 

Energidataservice er en platform, som sikrer alle adgang til data om energisystemet i Danmark.

Hvad enten du er forbruger, iværksætter, forsker eller virksomhed, så stiller Energi Data Service data til rådighed, så du kan få en bedre forståelse af energisystemet og fx kan udvikle nye tjenester til glæde for samfundet og den grønne omstilling.

Du kan finde mere information om Energidataservice her.

Energioprindelse er en ny platform under udvikling. Her vil du, når den går i luften, kunne se din eldeklaration (blandt andet CO2 udledning i forbindelse med dit forbrug og fordelingen af energikilder i dit forbrug).

Du kan finde mere information om Energioprindelse her.

                    

 

Om DataHub

DataHub er et centralt IT system, som indsamler data på al elforbrug og -produktion i Danmark. Den data kan bruges i mange sammenhænge, hvorfor der eksisterer flere adgange til data i DataHub.

Læs mere om, hvad DataHub er her.

 

HVOR KOMMER DINE DATA I DATAHUB FRA?

Måleren ejes af dit netselskab og det mest udbredte er, at de fjernaflæser din måler på kvarters- eller timeniveau, og registrerer data i Datahub uden ugrundet ophold, typisk dagen efter driftsdøgnet. Måleren aflæses med timedata og du kan derfor se hvad du har forbrugt/produceret for hver time.

Via Eloverblik kan du se data fra dine målere tilbage til den dag, du blev registreret som elkunde. Når du har logget ind med Nem-ID, kan du se data fra dine målere, downloade eller opsætte en API for automatisk hentning af data.

Du finder vejledning til adgang på denne side. Kig under ”vejledninger til private/erhverv”.