Adgang til data fra DataHub

DataHub er et centralt IT-system, der indeholder information om elkunders stam-og måledata. Her kan du læse, hvordan du kan få adgang til dine egne data og dele dine data med andre, for eksempel energirådgivere og app-udbydere.

Adgang til egne data via ElOverblik

Som elkunde har du adgang til dine egne data fra DataHub via selvbetjeningssiden ElOverblik.

Du logger ind med MitID og kan herefter se dine målepunkter. Herfra kan du gå videre til dit forbrug og evt. produktion, få en oversigt over dine leverandørskift og beregne emissionerne af dit forbrug. Du kan også kontrollere de data, der er registreret på din elmåler.
Husk at det er din elleverandør og dit netselskab, der registrerer dine data i DataHub.


Deling af egne data

ElOverblik giver dig som elkunde forskellige muligheder for at dele dine eldata med andre.

Du kan selv danne et token, som er en slags elektronisk nøgle, der giver modtageren adgang til dine data.
Virksomheder, der er godkendt af Energinet som tredjepart, kan sende dig et fuldmagtslink, som du skal underskrive med MitID. Du kan til enhver tid stoppe modpartens adgang til dine data ved at slette tokenet eller fuldmagten. Du finder mere information om datadeling her.

 

Adgang til andres data

ElOverblik giver mulighed for kundestyret datadeling.

Du kan bede en elkunde om at give dig et token, som er en slags elektronisk nøgle, der giver adgang til kundens data via ElOverbliks kunde-API. Et token er gyldigt i et år, medmindre kunden deaktiverer tokenet inden.

Har du en virksomhed og et MitID Erhverv, kan du indsende en anmodning om oprettelse som tredjepart.
Tredjeparter kan anmode elkunder om fuldmagt, som er gyldig i op til 3 år. Tredjeparter kan tilgå kundens data via ElOverbliks tredjeparts-API eller eksportere kundens data til Excel via ElOverbliks tredjepartsportal. Du finder mere information om ElOverbliks API’ere og tredjepartsadgang her.

 

Adgang til åbne data om energi

Energi Data Service udstiller Energinet offentligt tilgængelige energidata til fri afbenyttelse.

Energi Data Service er en gratis og åben dataportal. Her kan alle, uanset om de er forbrugere, forskere, iværksættere eller virksomheder, indhente data om det danske energisystem såsom CO2-udledning og forbrugs- og produktionsdata.

Energi Data Service stiller data til rådighed for at udvide forståelsen for det danske energisystem og udvikle nye tjenester til gavn for samfundet og den grønne omstilling.

Du finder en oversigt over de tilgængelige datasæt med uddybende information i vores datakatalog her.

Hvad er DataHub?

DataHub er et centralt og uafhængigt IT-system, som ejes og drives af Energinet.
DataHub indeholder information om elkunders stam-og måledata og håndterer al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet.

Du finder mere information om DataHub her.