Projekt EnergiOprindelse

Velkommen til det næste skridt i grøn energis oprindelse

TÆNK, HVIS VI ALLESAMMEN ALTID VIDSTE, HVOR VORES ENERGI KOM FRA - OG KUNNE VÆLGE DEN GRØNNE ENERGI TIL, TIME FOR TIME

Det er den vision, vi arbejder for i Projekt EnergiOprindelse

EnergiOprindelse er en it-platform, som sikrer, at du kan følge din energis oprindelse samt overvåge CO2 aftrykket i den enkelte time. Det er nu muligt for erhvervsbrugere, at logge sig på siden energioprindelse.dk

Energinet har igennem det sidste år sammen med interesserede testet en prototype, som kan vise og dokumentere strømmens oprindelse i den enkelte time. Den prototype kaldte vi ElOprindelse, fordi den testede konceptet på elektricitet, og du kan læse mere om ElOprindelse her.

Det daværende projekt ElOprindelse viste sig at være en succes, og det er derfor videreført i projekt EnergiOprindelse. Projekt EnergiOprindelse fokuserer på at integrere flere energiformer i løsningen end blot elektricitet. Tanken er, at platformen skal fungere på tværs af energiformer nu og i fremtiden.

Kan du se perspektiver i dette for din virksomhed, er projektet fortsat åbent overfor interessenter, som har interesse i at deltage i tests og evalueringer undervejs. Energinet ønsker fortsat at udvikle løsningen i samarbejde med omverdenen, så vi sammen kan sikre en relevant og brugbar løsning for markedet.

Du kan se en explainer om prototypen ElOprindelse her.

Energioprindelse produktet kommer i store træk til at fungere ligesom prototypen Eloprindelse

Testperiode i 2023

Energioprindelse løsningen vil blive rullet ud gradvist over de næste år. I første halvår af 2023 forventer vi at kunne tilbyde el producenter at se deres granulerede oprindelsesgarantier i et beta test miljø. Altså ikke i en form, der er markedsklar. 

Har du interesse i at deltage i et sådant testforløb, kan du kontakte DataHub på DataHub@Energinet.dk

Vær opmærksom på, at Energinet forbeholder sig retten til at onboarde nye testere gradvist efter kapacitet og performance på testmiljøet. 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvad koster det at være med?

Det er gratis at være med i test og evaluering, men vi håber meget på, at du deltager i evalueringen af systemet. 

Hvem henvender ElOprindelse sig til?

Eloprindelse henvender sig hovedsageligt til store elproducenter, store elforbrugere, tradere og markedsaktører. Det er pt. ikke planlagt, at slutkunder deltager i testen. 

Hvorfor er der behov for at lave et nyt system til bevisføring af grøn el?

I det nuværende GO-system (Guarantee of origin) gælder en GO for dit forbrug i op til et år efter det er blevet udstedt. Det betyder i praksis, at beviset for produktionen af den grønne el er afkoblet fratidspunktet, hvor den el forbruges. Selvom man køber et bevis på vindmøllestrøm for et år, kan man altså ikke være sikker på, at det er vindmøllestrøm, man forbruger. Det, der garanteres er, at den mængde vindmøllestrøm, du vil forbruge, vil blive produceret hen over et år - der er altså ikke et garanteret tidsmatch på dit forbrug og produktionen. Elnettet fungerer i denne sammenhæng således som et stort batteri. 

Samtidig sker hele afregningen i det danske elmarked på timeniveau. Alle målinger bliver registreret i Danmarks DataHub, som er et centralt og uafhængigt it-system i Energinet. Dette giver os mulighed for at forbinde forbrug med produktion af grøn el. Det er et skridt, som giver mulighed for at fremme den grønne omstilling og øge forbrugernes opmærksomhed på deres eget forbrug. 

Hvilke perspektiver er der i timebaserede oprindelsesgarantier?

Der er flere perspektiver i prototypen. Dels er prototypen et bud på en løsning til PtX-området, hvor særligt e-fuels til transportsektoren vil blive betinget af grøn elproduktion. Dels vokser behovet for at kunne dokumentere, at man producerer bæredygtigt og klimavenligt - time for time. Dels kan et tættere match mellem elproduktion og -forbrug blive fundamentet for et mere fleksibelt elmarked, hvor man som forbruger har incitamenter til at forbruge den grønne strøm, når den produceres - og dermed kan man være med til at gøre en forskel. 

 

Hvad koster en timebaseret oprindelsesgaranti?

En timebaseret oprindelsesgaranti, eller en GC (Granular certificate) koster ikke noget i det nuværende prototype-setup. Vi forventer at testens deltagere sender deres GC'er "gratis" til testforbrugerne. Hvis løsningen på sigt bliver idriftsat, forventer vi, at der udvikles et marked, hvor der opstår reelle priser for garantierne - som vi kender det i dag fra GO'erne. 

Hvor finder jeg ofte stillede tekniske spørgsmål og svar?

Du finder ofte stillede tekniske spørgsmål og svar her

DRIFTSINFO - EnergiOprindelse

Der er ingen meldte driftsforstyrrelser

I efteråret 2023 tester vi igen

I august sætter vi et pre alfa testforløb i gang sammen med en håndfuld IT virksomheder, som på frivillig basis deltager i en test af hele flowet fra produktion til forbrug via en portefølgemanager/service provider.

Kunne du/din virksomhed tænke jer at deltage i testforløbet, så kan I kontakte Nicolas Bernhardi fra Energinet DataHub.

NBA@Energinet.dk

Internationalt samarbejde om sporing af energiens oprindelse

Som en del af arbejdet med metoder til sporing af energis oprindelse, indgår Energinet i flere internationale samarbejder med en række partnere fra hele verden. 

 

Energy Track and Trace 

Energy Track and Trace er et internationalt samarbejde, der handler om at samskabe og fremme en international løsning på sporing af energiens oprindelse fra kilde til forbruger, på tværs af grænser. 

Læs mere om Energy Track and Trace her. 

 

EnergyTag

Energytag er et uafhængigt, internationalt, non-profit samarbejde, som arbejder for at definere og bygge et marked for timebaserede certifikater for energis oprindelse. 

Læs mere om EnergyTag her. 

 

Kontakt