Læs mere om Energy Track & Trace

Baggrund for Energinets arbejde med ElOprindelse, som senere blev til Energioprindelse og fra 2024 Energy Track and Trace

EN TIMEBASERET LØSNING TIL DOKUMENTATION AF ENERGIENS OPRINDELSE

For at understøtte et energiforbrug, som kan realisere og nyttiggøre de enorme vedvarende energiressourcer som f.eks. havvind samt sol og vand på land, må vi kunne bevise, at energien også kommer fra disse kilder i langt højere grad, end vi kan i dag.

At kunne dokumentere energiens oprindelse helt ned på timeniveau (så den følger markedsafregningen), vil åbne nye muligheder for at være grøn i fremtiden for forbrugerne – og kan blive fundamentet for sektorkobling (PtX), storskala havvind og vedvarende energi på markedsvilkår. For hvad nytter den grønne omstilling egentlig, hvis vi ikke kan bevise, at den energi vi bruger, reelt er grøn?

Dét er baggrunden for, at vi arbejder med en finere opløsning af strømmens oprindelse.

VORES AMBITION ER AT GIVE ALLE ET GRØNNERE VALG

Bevidstheden om bæredygtighed breder sig til flere og flere områder og på flere og flere niveauer. Der er en efterspørgsel på grønne produkter og services – og der er en bevidsthed om, at det grønne skal være bærende i hele værdikæden. Derfor stiller forbrugerne højere krav til virksomheder og myndigheder, og det er et af disse behov, som Energy Track & Trace (tidligere kaldet Projekt Energioprindelse) besvarer.

Energy Track & Trace sigter på at optimere muligheden for at følge al energi fra produktionskilden til forbrugeren, time for time – så du kan have grøn samvittighed.

Samtidighed mellem produktion af vedvarende energi og forbrug af energi er det, som også kan blive fundamentet for, at f.eks. fremtidens brændstoffer kan dokumentere, at de er grønne. Det gælder blandt andet når fly, lastbiler og skibe skal sejle på e-fuels, som er lavet af strøm (Power-to-X). EU Kommissionen skal nemlig udgive en metode herfor i 2022, og Energioprindelse er et bud på denne metode.

DILEMMA I DEN NUVÆRENDE LØSNING på el

I dag udregnes et grønt garantibevis for strøm via et match imellem forbrug og produktion som gennemsnit over et år. Det betyder, at et grønt garantibevis garanterer, at en tilsvarende mængde strøm, som den garanti, man køber sig til, siger, vil blive produceret via vedvarende energikilder i løbet af et år.

Da der ikke er noget krav om, at produktionen af den grønne el skal foregå samtidig med forbruget, kan man dog ikke være sikker på, at den grønne strøm er den, man faktisk forbruger. Når solen ikke skinner og det ikke blæser, er vi nemlig stadig afhængige af fossil elproduktion for at møde forbrugsbehovet.

Der er således et dilemma i måden, hvorpå vi i dag dokumenterer strømmens oprindelse via oprindelsesgarantier: Forbrugere, der i dag køber 100% af deres årlige energiforbrug fra vedvarende energi, er nemlig stadig afhængige af fossile brændsler fra elnettet. Faktisk er der en fejlmargin på produktion af vedvarende energi på over 50%, når den opgøres på et år. Når den opgøres på timeniveau er fejlmargin nede på under 2,5%.

De nuværende oprindelsesgarantier (GO'er) er dog ikke ugyldige af den grund. Med din nuværende garanti, sikrer du, at der bliver produceret den mængde energi, som du forbruger, via grøn elproduktion. Det betyder, at der er dét mindre "sort strøm" i energisystemet over et år, og det hjælper alt sammen.

Men nu har vi muligheden for at nuancere billedet endnu mere og dermed give alle et grønnere valg, time for time – og på flere energiformer end blot strøm.

Derfor inviterede vi i sidste halvår af 2020 alle interesserede virksomheder og organisationer til at deltage i testen af prototypen ElOprindelse og fortælle os, hvilken værdi metoden skaber for jeres forretning og produkter. Efter tests og evaluering kan vi sige, at prototypen er en succes, hvorfor vi er gået i gang med produktudviklingen under navnet Energy Track & Trace.

Dette projekt udvikles også i samarbejde med markedet, og hvis du kan se potentiale i løsningen, er du velkommen til at bidrage til vores testforløb. Kontakt os på datahub@energinet.dk