Hvad er formålet med Datahub?

DataHub har til formål at sikre ensartet kommunikation og standardiserede processer for de professionelle aktører, der agerer på elmarkedet – alt sammen med henblik på at skabe bedre konkurrence og forbedre vilkårene for elkunderne.

Hvad er Datahub?

Hvad gør DataHub?

Alle oplysninger om danskernes elforbrug er samlet i DataHub, som derudover håndterer information om forbrug og forretningsprocesser som for eksempel flytninger, skift af elleverandør osv.

Dermed håndterer DataHub alle måledata og forretningsprocesser for de ca. 3,3 mio. danske elforbrugere. Dette sker for eksempel, når netvirksomhederne indsender måledata på et målepunkt til DataHub, der så videresender til den relevante elleverandør, som derpå kan afregne kunden.

 

Hvem bruger DataHub?

Aktørerne på det danske elmarked er de primære brugere af DataHub, som herigennem kommunikerer med hinanden om danskernes elforbrug og sikrer, at de har den nødvendige information til at afregne kunderne.

Aktørerne kan kommunikere med DataHub gennem deres egne IT-systemer eller via DataHub Markedsportal, som er en webbaseret adgang til DataHub.

De danske elkunder har mulighed for at se egne data i DataHub via deres elleverandørs hjemmeside eller eloverblik.dk.

 

Hvordan bruger vi dine data?

 

For at sikre et velfungerende elmarked behandler Energinet både kundestamdata og målepunktstamdata i DataHub.

Oplysningerne sikrer et korrekt afregningsgrundlag mellem aktørerne i elmarkedet, og behandlingen af data er desuden medvirkende til at sikre balance mellem forbrug og produktion af el, som i sidste ende er nødvendig for at sikre forsyningssikkerheden.

Ud over Energinet er det kun din elleverandør og din netvirksomhed, der har adgang til dine data i DataHub.

Læs om dine rettigheder i forhold til vores registrerede oplysninger og en uddybning af vores anvendelse af data her.

 

 

DataHub og Engrosmodellen

Den 1. april 2016 blev et nyt markedsdesign, Engrosmodellen, implementeret på det danske detailmarked for el. DataHub er den tekniske forudsætning for dette markedsdesign.

Engrosmodellen ændrede reglerne og rollerne for aktørerne på det danske elmarked. I dag er det således elleverandøren, som er ansvarlig for kommunikation med kunden, herunder afregning, så kunden kun får én samlet elregning.

Udgifterne til transporten af el, elafgifter og PSO afregner elleverandøren med henholdsvis netvirksomhederne og Energinet. Netvirksomhederne afregner elafgifterne med SKAT.

 > LÆS INTRODUKTION TIL DATAHUB OG ENGROSMODELLEN (PDF)  (vær opmærksom på, at denne præsentation er forældet på nogle punkter)