Ny rapport om ladestanderdata – barrierer og potentialer

Danmark har en ambition om 1 million grønne biler i 2030. Den ambition kræver en øget indsigt i data om, hvilke krav implementeringen vil stille til både energi- og transportsektoren for at man kan udnytte potentialet til fulde.

Til dette formål har Energinet i samarbejde med PA Consulting udarbejdet en rapport som undersøger grundlaget for at etablere en fælles ramme for deling af data på tværs af sektorer og myndigheder. Herunder en kortlægning af eksisterende dataplatforme og iboende muligheder samt gevinster ved samarbejde (dataøkosystem) på tværs af myndigheder og organisationer.

Læs den fulde rapport her.