Billede datast
Eksempel på overblik fra datasæt

Nye datasæt fra Danmarks DataHub - lad os høre fra jer!

I samarbejde med en håndfuld kommuner, har Energinet DataHub udarbejdet en række datasæt, som kan forbedre fx kommuners og erhvervs muligheder indenfor energirapportering og -planlægning. De nye datasæt tilbyder bedre kvalitet i data og en bedre tidsopløsning.

I begyndelsen af 2022 har Energinet udgivet 3 nye datasæt på Energi Data Service, som skal hjælpe kommuner til at få flere og mere nuancerede indsigter i energiforbrug for erhverv og private på tværs af kommuner, boligtyper, varmekilder og brancher. Den viden kan bruges i energirapportering og kan også give værdifulde indsigter i fx energiplanlægningen – man kunne fx forestille sig, at viden om elforbruget fordelt på varmekilder på tværs af private forbrugere kan bruges til at opstille realistiske mål for den grønne omstilling i en kommune?

De nye datasæt kommer på bagkant af, at det er blevet besluttet at udfase det datasæt, som tidligere udgjorde fundamentet for kommunernes energirapportering, nemlig elforbruget fordelt på Dansk Energis branchekode; DE35. Feltet, som indeholder DE35-koden i DataHub, udfases, fordi det er blevet forældet.

De nye datasæt tilbyder en højere opløsning – og dermed flere detaljer

De nye datasæt tilbyder indblik helt ned på timeniveau. Det betyder at man kan kigge mere nuanceret på det egentlige forbrug. Det kan skabe værdi, både fordi det gør rapporteringen mere nøjagtig, og fordi det skaber flere mulige perspektiver. Det kan igen bidrage til, at man kan få øje på flere muligheder og potentialer i energirapporteringen såvel som -planlægningen.

Til gengæld er de nye datasæt lavet under andre og strengere forudsætninger for datadeling, hvilket betyder, at datasættene ikke kan bruges 1:1 som det gamle datasæt. Der vil være kategorier i data, som ikke er blevet direkte erstattet. Til gengæld er de nye datasæt også beriget med nye kilder som fx CVR-registret og BBR, hvilket betyder, at de ud over at give nye indsigter også er mere pålidelige end det, det tidligere datasæt kunne levere.

Energinet har brug for dit input for at sikre værdiskabelsen

De nye datasæt findes nu på Energi Data Service (EDS) med data for en begrænset periode som en start. Det er tanken, at brugerne nu kan begynde at bruge de nye datasæt og så melde tilbage på relevansen og evt. nye behov, der kan være opstået i forbindelse med undersøgelsen af datasættene. Når vi i Energinet har skabt disse datasæt, så sker det på baggrund af henvendelser fra kommuner og energirådgivere. Det er jo fantastisk at få eksternt input til de behov, der er omkring os og at have mulighed for at udvikle den slags sammen, så vi sikrer den optimale værdi. Derfor forsøger vi også at inddrage brugerne allerede i udviklingen af nye produkter, fortæller Bodil Skov Jørgensen, Afdelingsleder for Dataservice og Forretningsudvikling i Energinet DataHub A/S og fortsætter Det er et stort arbejde at skabe datasæt, som både lever op til de behov, der eksisterer i Energinets omverden og til de krav, der er til datadeling. Når der hentes datasæt i denne størrelsesorden, er det tidskrævende og systemkrævende, og derfor giver det god mening at teste data og funktion i samarbejde med omverdenen.

De tre nye datasæt indeholder følgende:

 

Har du input til de nye datasæt?

Hvis du har gode ideer til fx at udvide eller berige datasættene, så de giver mere værdi for dit erhverv, så hører Energinet gerne fra dig på DataHub@Energinet.dk 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.