Teknik- og implementeringsgruppen

Her samarbejder vi for at forbedre DataHub. Teknik- og implementeringsgruppen (TI) er et forum, hvor markedsaktørerne, deres IT-leverandører og Energinet drøfter og afstemmer forhold omkring DataHub

Formål: TI-gruppen skal sikre en effektiv it-understøttelse af eksisterende og fremtidige markedsprocesser på tværs af elmarkedet. Gruppen blev i første omgang etableret under Engrosmodelprojektet, men er efterfølgende videreført i forhold til driften af DataHub.

Deltagere: Gruppen består af markedsaktører, deres IT-leverandører og Energinet

Lokation: Gruppens møder bliver som udgangspunkt afholdt hos Energinet.

Frekvens: Der er møde i TI hver anden måned eller efter behov. 

Detailmarkedsforum (tidligere Dialogforum)

I 2020 afløser Detailmarkedsforum det hidtidige Dialogforum.

I Detailmarkedsforum mødes branchens kommercielle aktører, brancheorganisationer og myndigheder for at få ny viden om detailmarkedet for el. Fokus er på både Energinets rolle og den aktuelle udvikling foruden aktuelle indsatsområder.

Kontakt

Datahub driftmøder

Gennem møderne holder Energinet tæt kontakt til aktørerne i DataHub. Møderne er en vigtig kommunikationskanal for både små og store emner relateret til driften af DataHub

Formål: Formålet med DataHub driftsmøder er drøftelse og dialog med markedsaktører om den aktuelle DataHub drift- og afregning.

Deltagere: Alle aktører på det danske elmarkedet kan deltage i DataHub driftsmøder.

Lokation: Virtuelle LYNC-møder

Frekvens: Møderne  afholdes hver uge samt ad hoc ved specielle eller særligt akutte driftssituationer.

Næste møde: Hver onsdag

 

Regionale møder

På møderne rejser Energinet rundt i hele landet og besøger aktørerne. Det er her, vi sikrer dialog med både små og store aktører i elmarkedet

Formål: Formålet med de regionale møder er at gå i dialog med aktørerne omkring den aktuelle og kommende driftssituation for DataHub. Fokus er på markedsdrift fx DataHub IT-drift, markedsunderstøttelse og -afregning.

Deltagere: Alle aktører på det danske elmarkedet kan deltage i de regionale møder.

Lokation: I hele Danmark

Frekvens: Frekvensen af de regionale møder besluttes i samarbejde med deltagerne i forbindelse med den kommende møderække.

Næste møder: Endnu ikke fastlagt

DataHub Advisory Board

Her drøfter vi udviklingen af DataHub systemet

DataHub-platformen er et værktøj, som skal servicere elmarkedet som helhed og dets aktører. Energinet ønsker, at udviklingen af DataHub 3.0 sker med afsæt i et formelt setup med involvering af markedets aktører. I den forbindelse har Energinet etableret et DataHub-forum med branchens repræsentanter – et DataHub Advisory Board.

Formålet er at drøfte udviklingen af DataHub 3.0 med markedets aktører. Målet er at sikre transparens og inddragelse i forhold til de valg og fravalg, der skal tages løbende i den nye DataHub-løsning. DataHub Advisory Board skal sikre en forventningsafstemning, og at drøftelser og beslutninger er gensidigt forpligtende for Energinet og branchen 

DeltagereRepræsentationen i DataHub Advisory Board omhandler netselskaber og elhandlere udpeget af branchen. Energinet har mulighed for at udpege deltagere fra selskaber, som endnu ikke anses som del af den etablerede branche.

Lokation: Gruppens møder bliver som udgangspunkt afholdt digitalt eller hos Energinet.

Frekvens: Gruppen afholder møder efter behov – dog forventes 3-4 møder om året.

Kontakt

Flere samarbejdsfora på elmarkedet

Energinet samarbejder desuden i en række fora og arbejdsgrupper om udviklingen på elmarkedet
Samarbejde på elmarkedet