Teknik- og implementeringsgruppen

Gruppen, der i daglig tale går under navnet TI-gruppen, er sammensat af deltagere fra markedsaktørerne, deres IT-leverandører og Energinet

Formål: TI-gruppen skal sikre en effektiv it-understøttelse af eksisterende og fremtidige markedsprocesser på tværs af elmarkedet. Gruppen blev i første omgang etableret under Engrosmodelprojektet, men er efterfølgende videreført i forhold til driften af DataHub. 

Deltagere: Gruppen består af markedsaktører, deres IT-leverandører og Energinet. 

Lokation: Gruppens møder bliver som udgangspunkt afholdt hos Energinet. 

Frekvens: Der er møde i TI hvert kvartal eller efter behov. 

 

Gruppen blev oprindeligt nedsat under Engrosmodelprojektet, men er siden blevet videreført med det formål at sikre en effektiv IT-understøttelse af eksisterende og fremtidige markedsprocesser på tværs af elmarkedet. 

 

Teknik- og implementeringsgruppens hovedopgaver er:

 • Udarbejde forslag til ændringer i it-understøttelsen af eksisterende markedsprocesser,
  hvor dette kan medvirke til en effektivisering eller en begrænsning i antallet af fejl.

 • Udarbejde forslag til optimeringer og effektiviseringer til DataHub på
  baggrund af de erfaringer, der opbygges gennem den daglige drift.

 • Udarbejde forslag til it-understøttelse af nye markedsprocesser, der viser
  sig nødvendige på grund af lovgivning eller på baggrund af ønsker
  fremsat af Dialogforum eller Energinet.

 • Udarbejde og vedligeholde procedurer for sikring af datakonsistens og
  datakvalitet i fælles aktørdata.

 • Drøfte og foreslå ændringer til BRS- og RSM-dokumenterne.

 • Sikre at der udarbejdes planer for releases, rettelse af væsentlige fejl
  samt at der sikres fornuftige testmuligheder.

 • Sikre fælles regler for test af aktørernes og it-leverandørernes it-løsninger
  i forbindelse med introduktion af helt nye løsninger eller større
  releases.

 • Sikre at implementering af IT ændringer hos Energinet sker under
  rimelig hensyntagen til aktørernes IT-systemer, herunder at ændringer
  varsles i fornuftig tid, inden ændringerne gennemføres.

Næste møde

... bliver afholdt i juni hos Energinet

datahub@energinet.dk

Kontakt

Flere samarbejdsfora på elmarkedet

Energinet samarbejder desuden i en række fora og arbejdsgrupper om udviklingen på elmarkedet

Samarbejde på elmarkedet