Detailmarkedsrapporten

Energinet udgiver og opdaterer en gang om måneden en rapport over danskernes elforbrug og elproduktion – samt de danske elleverandører. Den går under navnet Detailmarkedsrapporten og baseres på data fra Energinets åbne dataportal, Energi Data Service.

Detailmarkedsrapporten viser en række aktuelle visualiseringer for både forbrug, produktion og handel med el - og opdateres månedsvist d. 15. (Det vil sige at data for eksempelvis oktober først kan ses i visualiseringerne d. 15. november).

Hvis du har spørgsmål til data, så send gerne en mail til energidata@energinet.dk. For presserelaterede forespørgsler, se her.

 

Datasæt anvendt i Detailmarkedsrapporten

Klik på links i tabellen og gå direkte til data på Energi Data Service.

Emne Opløsning Geografi Navn/link
Elforbrug Time Kommune Consumption per Industry, Public and Private, Municipality and Hour
Elforbrug - Bolig og elvarme Måned Kommune Private Consumption per Housing and Heating Categories and Industry Consumption by Municipality and Month
Elforbrug - Bolig og elvarme Time National Private Consumption per Housing and Heating Categories and Industry Consumption by Hour
Elforbrug - Industrikoder Time Branche Consumption per DK36/DK19 Industry Code per Hour
Målepunkter Måned Prisområde / Kommune / Netområde Datahub Measuring Point Statistics
Målepunkter Måned Kommune Datahub Measuring Point Statistics per Municipality
Elproduktion Måned Kommune Production per Municipality
Kapacitet - Produktionsform Måned Kommune Capacity Per Municipality
Elspotpriser Time Prisområde Elspot Prices
Elleverandører Måned Netområde Active Electricity Suppliers per Grid Area
Elleverandører Måned Netområde Change of Electricity Suppliers Per Grid Area
Konkurrence Måned Netområde Herfindahl-Hirschman Index (HHI) per Grid Area