spørgsmål og svar om FLExafregning AF KUNDERs elforbrug

Alle private elkunder i Danmark vil senest i slutningen af år 2020 kunne blive afregnet time for time, når de bruger strøm. Det er det, vi kalder flexafregning. Få svar på, hvad den nye afregningsform betyder for dig.

Hvad er flexafregning?

Flexafregning er timeafregning af private elkunder. Det betyder, at dit strømforbrug registreres time for time. På den måde får du mulighed for at betale det, din strøm koster i den time, du bruger den.
Når vinden blæser, er strømmen billig, fordi der bliver produceret mere.

Med flexafregning får du derfor et økonomisk incitament til at bruge strømmen mere fleksibelt alt efter, hvornår den er billigst – deraf navnet ”flexafregning”.

Det er din elleverandør, der afgør hvilke flexafregningsprodukter, du kan vælge. Det er derfor elleverandøren, der kan oplyse dig mere om dine muligheder.

Hvad er forskellen på flexafregning og den måde jeg bliver afregnet for min strøm i dag?

I dag betaler de fleste elkunder en fast pris for den strøm, de bruger. Det betyder, at du betaler det samme for en kWh uanset hvornår på døgnet, du bruger strømmen.

Du har måske allerede fået installeret en fjernaflæst elmåler, der måler dit strømfor-brug time for time. Alligevel betaler du altid den samme pris for din strøm. Du har derfor ikke nogen økonomisk gevinst ved at flytte dit strømforbrug til tidspunkter, hvor strømmen er billig. Det kan du få med flexafregning. Her skifter prisen nemlig time for time.

I dag modtager du sikkert også en årlig aconto-opgørelse over dit elforbrug. Den skal udlignes, når året er omme. Med flexafregning vil denne afregningsform forsvinde, fordi dit elforbrug kan blive opgjort time for time.

Hvis du har konkrete spørgsmål til dine muligheder for flexafregning, skal du kontakte din elleverandør.

 

Hvilke muligheder giver flexafregning?

Med flexafregning får du mulighed for at blive afregnet for dit faktiske elforbrug time for time. På den måde kan du bedre følge løbende med i dit strømforbrug og få overblik over, hvor meget du betaler for strømmen på forskellige tidspunkter.

Strøm er typisk billigst, når det blæser meget. Når der er vindstille er den dyrere. Når der er mest vind og sol i elsystemet er strømmen samtidig grønnest. Hvis dit elforbrug er størst, når stømmen er grønnest og/eller billigst kan både du og klimaet opnår fordele.

Den nye måde at bruge strøm på vil sandsynligvis bane vej for nye elapparater, der automatisk tænder og slukker på baggrund af prissignaler. Det kan fx betyde, at opvaskemaskinen vasker om natten, hvis det er her, strømmen er billig.

Det er flexafregning, der giver dig mulighed for at udnytte døgnets forskellige elpriser, som kan variere fra time til time.

Det er din elleverandør, der kan tilbyde forskellige flex-produkter. Du skal derfor kontakte elleverandøren, hvis du vil vide mere om dine muligheder for at blive flexafregnet.

 

Hvordan kan jeg blive afregnet time for time?

Før du kan blive afregnet for dit faktiske elforbrug, skal 3 ting være på plads:

1. Du skal have en fjernaflæst elmåler. Den måler dit elforbrug time for time og sender målingen digitalt til netvirksomheden. Inden udgangen af 2020 skal alle netvirksomheder installere fjernaflæste målere i alle danske husstande.

2. Netvirksomheden i det netområder, hvor du bor, skal i deres systemer kunne håndtere eldata time for time.

3. Din elleverandør skal også kunne håndtere eldata time for time og tilbyde en el-aftale, hvor prisen ændrer sig på timebasis.
I Danmark bestemmer du selv, hvilken elleverandør du køber strøm fra.
Du kan sammenligne priser og elaftaler på elpris.dk

 

Hvornår kan jeg blive afregnet time for time?

Du kan blive afregnet time for time, når der er installeret en fjernaflæst elmåler på din adresse. Din netvirksomhed skal desuden kunne håndtere eldata på timebasis. Netvirksomheden har ansvar for at sikre, at de to betingelser er på plads senest ved udgangen af 2020.

Hver måned frem til år 2020 har netvirksomhederne måned for måned planlagt, hvor mange kunder, der får mulighed for at blive afregnet på timebasis. I de fleste netområder foregår dette efter en helt automatisk proces. Du kan derfor opleve, at din net-virksomhed først ved, hvornår du kan blive afregnet på timebasis, en måned inden det bliver en mulighed. Det skyldes, at opdateringen bliver anmeldt med en måneds varsel i DataHub, som er det fælles it-system for aktører i elmarkedet.

Din elleverandør vil også først med en måneds varsel få besked om, hvornår flexafregning træder i kraft for dig. Kontakt derfor din elleverandør, hvis du har brug for afklaring af, hvornår og om du har mulighed for at blive flexafregnet.

Hvorfor bliver flexafregning indført i Danmark?

Flexafregning bliver indført for at skabe et fleksibelt elmarked. Når du og andre elkunder betaler det, strømmen koster i den time, den bliver brugt, vil der være større incitament til at bruge mere strøm, når den er billig, mens det kan betale sig at spare på strømmen, når den er dyr.

Flexafregning kan derfor bruges til at flytte elkundernes strømforbrug. Afregningen time for time bliver derfor et håndtag, Danmark skal bruge, når der skal indpasses stadig mere vedvarende energi fra sol og vind og understøtte den grønne omstilling.


Det er din elleverandør, der afgør om du vil blive tilbudt et flexafregningsprodukt. Du skal derfor kontakte din elleverandør, hvis du vil høre mere om dine muligheder. 

Kan jeg undgå at blive flexafregnet?

Elmarkedet i Danmark er frit. Derfor kan du selv vælge, hvor du køber strøm og hvilken aftale du indgår med din elleverandør.

Elleverandørerne bestemmer selv, hvilke aftaler de vil tilbyde. Det er derfor også den enkelte elleverandør, der afgør, om de kan tilbyde en aftale, hvor prisen på strøm ændrer sig time for time.
De fjernaflæste målere, der er en forudsætning for flexafregning, skal installeres i alle husstande inden udgangen af år 2020. 

 

Kan jeg spare penge ved at blive afregnet time for time?

Hvis du vælger en aftale, der gør det attraktivt at bruge strømmen, når den er billig, kan du spare penge på dit elforbrug.

Det afhænger selvfølgelig også af flere andre ting. Fx:
• Om du har mulighed for at lægge dit elforbrug på forskellige tidspunkter af døgnet.
• Hvor meget tid du vil bruge på at overvåge prisudviklingen.
• Hvor meget strøm, du bruger.


Hvis du vil vide mere om de aftaler, du har mulighed for at indgå, skal du kontakte din elleverandør. 

Kan jeg blive afregnet time for time, hvis jeg har solceller eller en husstandsvindmølle?

Energistyrelsen har den 19. juni 2018 truffet afgørelse vedr. flexafregning af årsafregnede solcelle- og vindmøllekunder. Afgørelsen betyder, at årsafregnede anlæg fremover vil blive afregnet time for time. Energinet afventer på nuværende tidspunkt godkendelse af en anmeldt metodeændring. Godkendelsen gives af Energistyrelsen.

Læs mere om flexafregning af årsafregnede VE-anlæg her.