Hvad er dine muligheder?

Når du er elkunde på det danske elmarked, har du en række muligheder, hvis du fx ønsker at følge dit elforbrug, vil finde det bedste elprodukt eller skifte elleverandør.

FØLG DIT ELFORBRUG PÅ ELOVERBLIK.DK

Uanset om du er privat- eller erhvervskunde, har du på eloverblik.dk gratis adgang til dine eldata. For at komme i gang skal du bruge dit NemID, målepunkts-ID og webaccesskode. De to sidste får du fra din elleverandør. 
En række netselskaber har fået midlertidig dispensation for at indsende timedata. Nogle elkunder vil derfor opleve, at nogle data på eloverblik.dk mangler.  

Læs om dine rettigheder i forhold til vores registrerede oplysninger i DataHub og en uddybning af vores anvendelse af data i DataHub her

HVORNÅR KAN DU BLIVE AFREGNET FOR DIT ELFORBRUG TIME FOR TIME?

Senest i slutningen af år 2020 vil alle elkunder i Danmark kunne blive afregnet for deres elforbrug time for time. Før du kan blive flexafregnet, som dette bliver kaldt, kræver det, at du har en fjernaflæst elmåler, at netvirksomheden i dit netområde kan håndtere måledata time for time og at din elleverandør tilbyder kundeaftaler, der afspejler timepriserne for strømmen. Læs mere om flexafregning

 

OVERVEJER DU AT SKIFTE ELLEVERANDØR?

I Danmark er elmarkedet frit. Som elkunde skal du derfor selv vælge din elleverandør, så du kan være sikker på, at der er strøm i din stikkontakt. 
Du skal indgå en aftale med den leverandør, du ønsker at modtage el fra.

 

ER DER SKET FEJL I FORBINDELSE MED DIT SKIFT AF ELLEVERANDØR?

Hvis du oplever problemer i forbindelse med skift af elleverandør eller der på anden måde er sket fejl, skal du i første omgang henvende dig til din elleverandør, herefter kan du henvende dig til Energinet.

Hvis du ønsker at klage over fx kvaliteten, regningen, målingen, et leverandørskift eller prisen for elleverancen, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet.  

 

FIND DEN BEDSTE ELPRIS PÅ ELPRIS.DK

På elpris.dk kan du sammenligne elprodukter og priser og finde det tilbud, som passer bedst til dine behov. Sekretariatet for Energitilsynet står bag Elpris.dk. Energitilsynet er en offentlig, uafhængig myndighed, som blandt andet overvåger dele af energimarkedet