Solceller

På denne side kan du læse mere om dine muligheder med solceller. Nedenunder finder du de mest efterspurgte oplysninger om solceller.

Solceller

Energinet vejleder ikke i køb og/eller opsætning af solceller ej heller henviser vi til forhandlere af solceller. Derfor er listen med efterspurgt information heller ikke udtømmende. 

Er der spørgsmål, som du ikke finder svar på på denne side, anbefaler vi dig at besøge Energistyrelsens hjemmeside www.sparenergi.dk. Her finder du al den information, du har brug for ved køb og installation af solceller, og du får samtidig gode råd til, hvad du skal være opmærksom på vedrørende solceller.

Opsætning af solceller

Hvis du ønsker solceller, kan du med fordel læse om solceller på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk og www.sparenergi.dk.


Vær opmærksom på, at Energinet ikke vejleder i køb og/eller opsætning af solceller ej heller henviser vi til forhandlere af solceller. 

Nedtagning af solceller: 
Ønsker du ikke længere solceller, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør at aftale dette med. De sender en blanket til netselskabet, som kontakter Energistyrelsen. 

Elbil:
Har du elbil, tænker du muligvis over, om reduceret elafgift er muligt. Dette er dog ikke noget, vi i Energinet vejleder i. Du bedes derfor kontakte din ladeboksoperatør eller SKAT.

Godkendelse af solceller

Har du købt solceller, men er i tvivl om det er blevet godkendt? Så skal du kontakte Energistyrelsen via ens.dk for at få dette oplyst. Her kan du også læse mere om godkendelsesprocessen.  

Afregning og nettoafregning

Hvis du har spørgsmål til afregningen af dine solceller, skal du kontakte din produktionselleverandør.

På vores hjemmeside finder du dokumentet "Oversigt over målepunkter for anlægsejere", der giver et overblik og en forklaring af afregningen af produktion for de forskellige nettoafregningsgrupper.

Nettoafregning: 

  • Pristillæg: Energistyrelsen udbetaler én gang årligt pristillæg for det antal kWh, der er registreret på målepunktet ”Overskudsproduktion gruppe 6”.

  • Aftagepligt: Er produktionsmålepunktet som er godkendt til pristillæg. Dette varetages på vegne af Energinet af Vindstød.

  • Balancepligt: Hvis man ikke aktivt har valgt en produktionselleverandør og man ikke er godkendt til pristillæg, får man Energinet som produktionselleverandør, der vil stå for afregningen af overskudsproduktionen. Hvis man ikke har fået sit navn på produktionsmålepunktet/valgt en produktionsellevereandør, kan overskudsproduktionen ikke udbetales.

 

Har du andre spørgsmål ang. afregning eller nettoafregning, kan du med fordel gå ind på www.ens.dk/stoette-til-vedvarende-energi - her finder du svar på flere spørgsmål, og du har også mulighed for at udfylde en kontaktformular med eventuelle spørgsmål. 

Defekt anlæg

Hvis dit anlæg er defekt, skal du kontakte det firma, der satte dit anlæg op. 

Husk at se tjekke Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk vedr. skifte af eventuel inverter. 

Vi gør opmærksom på, at Energinet ikke kan hjælpe/vejlede med defekte anlæg. 

Flytning

Skal du flytte? Så er der forskel på, hvad du skal gøre, afhængig af om du er en del af gruppe 6  eller gruppe 3. 

Ved gruppe 6: Når du skal flytte, skal du melde fraflytning til din forbrugselleverandør, til Vindstød og melde fraflytning på borger.dk af dine solceller.

Ved gruppe 3: Du skal afmelde dig ved din forbrugselleverandør, og køber skal vælge en produktions-elleverandør for at få overskudsproduktionen udbetalt.

Du kan læse mere om de to grupper på www.energinet.dk/energidata/datahub/eloverblik.dk.

Forbrugselleverandør

Hvis du ønsker at skifte forbrugselleverandør, skal du være opmærksom på, at der sker en ekstra opgørelse af dit forbrug og produktion. Dette vil ofte resultere i en ekstra regning til dig. Vi anbefaler derfor, at du skifter elleverandør på dit årsafregningstidspunkt.

Din elleverandør kan oplyse dig om, hvornår du årsafregnes.  

Køb af hus med solceller

Har du købt hus med solceller, skal du melde ejerskifte af solcellerne på www.borger.dk. Husk også at vælge en forbrugselleverandør på det strøm du køber.

Du skal også huske at vælge en produktionsleverandør på din overskudsstrøm. Du kan finde en liste over mulige produktionsleverandører på https://energinet.dk/Oversigt-over-produktionselleverandoerer.

 

Dine solceller kan tilhøre forskellige grupper. 

Hvis dine solceller hører til i nettoafregningsgruppe 6 med flexafregning, skal du kontakte den elleverandør, du ønsker en aftale med og kontakte energistyrelsen for at melde ejerskifte. 

Hvis dine solceller hører til nettoafregningsgruppe 3, skal du kontakte den elleverandør, du ønsker og derefter finde en produktionselleverandør, hvis du ønsker at få afregnet det antal kWh, du leverer til nettet. 

Du kan læse mere om de to grupper på www.energinet.dk/energidata/datahub/eloverblik.

Læs mere om elleverandører her.

 

Har du andre spørgsmål ang. ejerskifte, kan du med fordel gå ind på www.ens.dk/stoette-til-vedvarende-energi - her finder du svar på flere spørgsmål, og du har også mulighed for at udfylde en kontaktformular med eventuelle spørgsmål. 

Produktion og salg af solcellestrøm

Du kan følge og se dit forbrug på www.eloverblik.dk – her skal du logge ind med dit MitID. Se evt. vejledning under FAQ.

Har du spørgsmål til din pris på produktionen, skal du kontakte din produktionselleverandør.

Har du ikke valgt en produktionselleverandør til at købe din solcellestrøm, kan du vælge en via følgende link: https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Produktionselleverandoer/Oversigt-over-produktionselleverandoerer