Energinet solceller

Nøgletal om den grønne omstilling

Her kan du løbende følge med i de nyeste nøgletal for andelen af vedvarende energi i el- og gassystemet. Du kan vælge at se data pr. dag, måned eller de seneste 12 måneder.

Du er velkommen til at dele graferne og bruge dem på dine egne sider. 

Graferne er baseret på åbne data fra Energinets dataportal EnergiDataService. Der er tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Der kan derfor være afvigelser i forhold til de endelige målinger, der bliver offentliggjort i Energinets Miljørapport én gang om året. 

Kontakt

Vedvarende energi

Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi, geotermi og andre teknologier, der adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet at være CO2-neutrale (Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet).

Åben graf i ny fane | Datasæt | Sådan fungerer grafen

Der er tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Der kan derfor være afvigelser i forhold til de endelige målinger, der bliver offentliggjort i Energinets Miljørapport én gang om året. Den 27. februar 2020 og den 26. juli 2020 er der fejl i data. 

 

 


Vind

Produktion fra vindmøller dækker en stor del af danskernes elforbrug. Hovedparten af den danske vindmølleproduktion kommer fra vindmøller på land, men produktionen fra havvindmøller er stigende pga. nye store havvindmølleparker.

Åben graf i ny fane | Datasæt | Sådan fungerer grafen

Der er tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Der kan derfor være afvigelser i forhold til de endelige målinger, der bliver offentliggjort i Energinets Miljørapport én gang om året. Den 27. februar 2020 og den 26. juli 2020 er der fejl i data. 

 


Sol

Produktionen af solenergi er afhængig af solens stråler, og derfor er der stor forskel på sommer og vinter, når det gælder udbyttet. Der er et stort potentiale for at udbygge solenergien i Danmark (Kilde: Energistyrelsen).

Åben graf i ny fane | Datasæt | Sådan fungerer grafen

Der er tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Der kan derfor være afvigelser i forhold til de endelige målinger, der bliver offentliggjort i Energinets Miljørapport én gang om året. Den 27. februar 2020 og den 26. juli 2020 er der fejl i data. 

 


Samlet produktion

Elektriciteten vi får ud af stikkontakterne kommer fra mange forskellige kilder. Når vi producerer mere strøm end vi forbruger eksporter vi den overskydende strøm. Når vi producerer mindre end forbruget importerer vi strøm fra vores nabolande.

Åben graf i ny fane | Datasæt | Sådan fungerer grafen

Der er tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Der kan derfor være afvigelser i forhold til de endelige målinger, der bliver offentliggjort i Energinets Miljørapport én gang om året. Den 27. februar 2020 og den 26. juli 2020 er der fejl i data. 

 


Biogas

Biogas er vedvarende energi, der kan erstatte fossil naturgas. Biogas fremstilles ved at ”afgasse”, dvs. udrådne biomasse, fx organisk affald, under iltfrie forhold (Kilde: Energistyrelsen). Biogas kan fysisk tilføres gasnettet efter opgradering til en kvalitet svarende til gassen i nettet.


Andelen af biogas for månedsbasis er udregnet ud fra et løbende gennemsnit for de sidste 12 måneders produktion af opgraderet biogas der kommer på nettet i forhold til 12 måneders danske gas forbrug. For daglige tal beregnes det ud fra sidste 24 timers produktion i forhold til sidste 24 timers dansk gas forbrug.For daglige tal er der tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Derfor kan værdierne ændre sig når månedens tal valideres.


Sol- og vindrekorder

De udvalgte rekorder viser den største mængde produceret sol- og vindenergi samt forbrug i den valgte periode. 
Vær opmærksom på, at tallene fra de seneste 10 dage er foreløbige målinger, som ikke er endeligt verificeret.

Endelig måling: Baseret på målingerne på hvert enkelt anlæg, dog indeholder sol også en mindre del af beregnet egetforbrug, dvs produktion der anvendes direkte, og derfor ikke passerer måleren. Selv om målingerne er markeret som endelige, kan der ske mindre justeringer.
Foreløbig måling: Baseret på en skalering af produktionen ud fra de anlæg, der sender online effektmålinger til Energinets driftssystem SCADA.
Dagsprognose: Energinets prognose for det kommende driftsdøgn.
Langsigtet prognose/Sandsynlig: Simpel forventning til produktionen ud fra den seneste installerede effekt og produktionen i en normalt vind og solår. Der tages ikke højde for forventede nye anlæg, og der er ikke tale om en egentlig prognose.