Udvikling i elforbrug

Her på siden kan du se udviklingen i elforbrug i din kommune og fordelt på brancher. Følg også udviklingen i forbrugsadfærden på el.

Graferne er baseret på åbne data fra Energinets dataportal Energi Data Service. Du er velkommen til at dele graferne og bruge dem på dine egne sider.

Kommuner

Hvordan har elforbruget udviklet sig i Esbjerg kommune? Hvordan fordeler det sig på privat og erhverv? Hvor mange private husstande bruger elvarme? Og hvordan har forbrugeradfærden ændret sig, set over et døgn?

Ved at klikke rundt i nedenstående grafer kan du opdele det danske elforbrug per kommune, og se udviklingen over tid pr. år, måned og helt ned på timeniveau.

Åben graf i ny fane 

Der er tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Der kan derfor være afvigelser i forhold til de endelige målinger, der bliver offentliggjort i Energinets Miljørapport én gang om året.


 

 

Brancher

Hvordan har elforbruget udviklet sig i erhverv som hoteller, restauranter og rejsebureauer? Hvilke brancher driver udviklingen i elforbruget? Og hvordan fordeler industriernes elforbrug sig på et døgn?

Ved at klikke rundt i nedenstående grafer kan du se udviklingen i elforbruget fordelt på brancher, opdelt på DK19/36 industrikoder.

Åben graf i ny fane

Der er tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Der kan derfor være afvigelser i forhold til de endelige målinger, der bliver offentliggjort i Energinets Miljørapport én gang om året.


 

 

Elforbruget historisk

Hvordan har det danske elforbrug udviklet sig historisk? Se udviklingen i elforbrug siden 2005 fordelt på måned og år.

Åben graf i ny fane | Datasæt