Udvikling i elproduktion

På denne side kan du se udviklingen af elproduktion i din kommune og følge med i de seneste nøgletal for andelen af vedvarende energi i elsystemet. 

Graferne er baseret på åbne data fra Energinets dataportal Energi Data Service. Du er velkommen til at dele graferne og bruge dem på dine egne sider.

Kommuner

Hvor meget energi producerer vindmøllerne i Thisted kommune? Hvor meget energi leverer solcellerne på Lolland? Kan Sønderborg kommune dække sit eget elforbrug med vedvarende energi?
Ved at klikke rundt i nedenstående grafer, kan du se udviklingen af elproduktion fordelt på kommune og følge med i udviklingen af sol- og vindenergi over tid.

Åben graf i ny fane 

Der er tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Der kan derfor være afvigelser i forhold til de endelige målinger, der bliver offentliggjort i Energinets Miljørapport én gang om året.


 

 

Vedvarende energi

Vedvarende energi er en samlet betegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi, geotermi og andre teknologier, der adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet at være CO2-neutrale (Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet).

Åben graf i ny fane | Datasæt 

Der er tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Der kan derfor være afvigelser i forhold til de endelige målinger, der bliver offentliggjort i Energinets Miljørapport én gang om året. Den 27. februar 2020 og den 26. juli 2020 er der fejl i data. 


 

 

Vind

Produktion fra vindmøller dækker en stor del af danskernes elforbrug. Hovedparten af den danske vindmølleproduktion kommer fra vindmøller på land, men produktionen fra havvindmøller er stigende pga. nye store havvindmølleparker.

Åben graf i ny fane | Datasæt 

Der er tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Der kan derfor være afvigelser i forhold til de endelige målinger, der bliver offentliggjort i Energinets Miljørapport én gang om året. Den 27. februar 2020 og den 26. juli 2020 er der fejl i data. 


 

 

Sol

Produktionen af solenergi er afhængig af solens stråler, og derfor er der stor forskel på sommer og vinter, når det gælder udbyttet. Der er et stort potentiale i at udbygge solenergien i Danmark (Kilde: Energistyrelsen).

Åben graf i ny fane | Datasæt 

Der er tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Der kan derfor være afvigelser i forhold til de endelige målinger, der bliver offentliggjort i Energinets Miljørapport én gang om året. Den 27. februar 2020 og den 26. juli 2020 er der fejl i data. 


 

 

Samlet elproduktion

Den strøm, vi får ud af stikkontakterne, kommer fra mange forskellige kilder. Når vi producerer mere end vi forbruger, eksporter vi den overskydende strøm. Når vi producerer mindre end forbruget importerer vi strøm fra vores nabolande.

Åben graf i ny fane | Datasæt 

Der er tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Der kan derfor være afvigelser i forhold til de endelige målinger af den danske elproduktion, der bliver offentliggjort i Energinets Miljørapport én gang om året.