Information, vejledning og nyheder om el i Danmark | Energinet

El

Energinet ejer og driver det danske eltransmissionsnet.
Vores kerneydelse er forsyningssikkerhed.
Vi sikrer, at du som forbruger altid har strøm i stikkontakten.

Elmarked

Elmarked

Læs mere om, hvordan det danske elmarked fungerer

Nettilslutning og drift af anlæg og elnet

Nettilslutning og drift

Regler og krav for nettilslutning til og drift af elnettet

Systemydelser

Systemydelser

Med udbud og indkøb af systemydelser sikrer vi stabil drift af elsystemet

DataHub

DataHub

DataHub håndterer al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet

Grøn omstilling

Grøn omstilling

Vindmøller i Nordsøen, fleksibelt elforbrug og solceller. Læs mere om Danmarks vej til en grønnere fremtid.

Data og digitalisering

Få adgang til energidata fra Energinet og øvrige aktører, og læs hvordan Energinet arbejder med digitalisering

Private elkunder

Private elkunder

Læs mere om flexafregning og dine muligheder som privat elkunde.

Samarbejde og aktørmøder

Samarbejde

Bredt samarbejde på tværs af branchen - vil du med?

Fleksible forbrugere

Fleksibelt forbrug

Hvad er fleksibelt forbrug, og hvordan kan du hjælpe miljøet ved at være en fleksibel forbruger?

Hvor kommer strømmen fra?

Strøm produceres fra forskellige kilder, fx fra vind og sol. Strøm er en handelsvare, der time for time, dag for dag handles mellem producenter og forbrugere og på tværs af landegrænser. El er forsimplet sagt ikke anderledes end mælk. Det er en vare, som flyder efter udbud og efterspørgsel – også over grænser.
Læs mere om hvor kommer strømmen fra

Nyheder fra Energinet

Her kan du se alle Energinets nyhedslister. Du kan bl.a. abonnere på nyheder om rammer og regler, høringer, anlægsprojekter, service og drift, arrangementer og publikationer. 
Se alle nyhedslister

Energinets anlægsprojekter

Energinet udbygger løbende det danske el- og gasnet for at kunne opretholde en høj forsyningssikkerhed og indpasse mere vedvarende energi i systemerne.

Gå til liste over anlægsprojekter