Energi Data Service

Energinets webportal, Energi Data Service er udviklet og drevet af Energinet. Energinet ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsy-ningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

Alle har adgang til at bruge denne service, hvad enten du er forbruger, iværksætter, forsker eller virksomhed, så stiller Energi Data Service data til rådighed, så du får en bedre forståelse af energisystemet og kan udvikle nye tjenester til glæde for samfundet og den grønne omstilling.

Data kan hentes ved hjælp af API (maskine til maskine udveksling) eller downloades i andre forskellige formater. Der bliver løbende udgivet nye datasæt. På hvert datasæt er der en beskrivelse af, hvad datasættet indeholder.

Læs mere på www.energidataservice.dk

Skriv til os

Vidste du...

  • at det er gratis at hente data Energi Data Service
  • at alt data er frit tilgængeligt, og du behøver ikke et log-in
  • at du kan skrive til os og komme med dit ønske om udvikling af et nyt datasæt.

Se og læs mere på www.energidataservice.dk