Adgang til Netdata

Hvad omfatter adgangen til netdata?

Adgangen omfatter offentliggørelse af statiske data for de vest- og østdanske eltransmissionssystemer, der er anvendelige til stationære systemanalyser.

Informationerne ligger i et regneark, der  indeholder følgende data for 132/150/400 kV eltransmissionsystemerne:

 

  • Alle elproduktionsanlæg i distributionssystemerne er aggregeret op til de respektive transmissions knudepunkter baseret på henholdsvis gas, vind, sol og vandkraft. Tilsvarende er al belastning i distributionssystemerne aggregeret op til de respektive transmissions knudepunkter. De danske distributionssystemer er således ikke repræsenteret i de offentliggjorte data.
  • Alle havbaserede vindmølleparker er repræsenteret som aggregerede PQ-regulerede synkronmaskiner forbundet til de respektive transmissions knudepunkter. 
  • Alle AC eller HVDC samarbejdslinjer til vore nabolande er repræsenteret som PQ-belastninger forbundet til de respektive danske transmissions knudepunkter. 

Det offentliggjorte datasæt udgør en balanceret load flow case for år 2020. 

Udover regnearket omfatter adgangen til netdata også et korresponderende netkort for det vest- og østdanske eltransmissionssystem.

Klik på linket for at downloade vores netdata: Netdata.

Du kan se et kort over det eksisterende eltransmissionsnet på vores side Eltransmissionsnettet i dag.

 

Om vores netdata

Energinets netmodel er opstillet på basis af information, som indgår i planlægningsgrundlaget på det tidspunkt, hvor forudsætningerne er låst. Denne information omfatter både data indmeldt fra aktørerne samt Energinets selvstændige vurderinger. Dette kan medføre, at enkelte netdata ikke afspejler ændringer i det seneste datagrundlag. 

Energinet tager intet ansvar for resultater, der er produceret med basis i de offentliggjorte netdata.

Kontakt