Samarbejde om innovation

Open Door Lab søger innovationssamarbejder for at sætte fart på den grønne omstilling og udvikle de nye løsninger, som er afgørende for at løse de store udfordringer, Danmark står overfor i et energisystem baseret på 100% vedvarende energi.

Hvis din virksomhed har idéen, teknologien eller en digital løsning, så er vi klar til at høre nærmere for sparring og evt. samarbejde. Vi kan byde ind med vores dybe viden om Danmarks el- og gasnet samt kommende brintnet, indpasning af mere vedvarende energi, fremtidens energiforsyning samt markedsadgang til nettene.

Velkommen til Open Door Lab!

Ambitiøse mål for den grønne omstilling både nationalt og internationalt fører til et øget behov for innovative løsninger og en stærkere kobling af energisystemet for at skabe sikker og effektiv forsyning.

Energinet er i en unik position til at muliggøre og accelerere den grønne omstilling. Det kræver, at vi kan navigere i stadig stigende uforudsigelighed ved at kende vores styrker og samtidig evner at indgå i samarbejder med kendte og nye aktører.

De løsninger, der skal til for at nå de fælles målsætninger kender vi ikke, og vi har derfor brug for at undersøge muligheder og potentialer i tæt samarbejde med andre. Derfor har vi for flere år siden etableret Open Door Lab, et team af innovations-specialister og forretningsudviklere, der med udgangspunkt i strategiske udfordringer i den grønne omstilling arbejder med at udvikle og eksekvere innovationsforløb med en bred pallette af innovative tilgange.

Vi kan ikke løse opgaven alene. Det er afgørende, at vi løfter i flok på tværs af aktører, forsyningsarter,  sektorer og landegrænser. At vi åbent og nysgerrigt udforsker muligheder og finder nye løsninger sammen.

Fra Energinets strategi Energi til Tiden.

HVAD KAN VI SAMARBEJDE OM?
Innovative samarbejder er helt afgørende for at lykkes med den grønne omstilling af energisystemet. Open Door Lab former og driver innovationsforløb om at realisere innovationspotentialer og styrke forretningsudviklingen inden for den grønne omstilling. I forskellige typer forløb bringer vi kompetencer og viden i spil fra organisationen sammen med eksterne parter.

Samarbejde med Open Door Lab kan handle om alt fra tidlig deling af viden og idégenering i fællesskab til at eksperimentere for at teste en konkret løsning. Teamet arbejder også med andre for at udforske og afsøge muligheder og fremtidspotentialer inden for forskellige områder og temaer relevante for den grønne omstilling. Indsatserne kan være små som store lige fra workshops til forløb over flere dage eller måneder. Samarbejderne har typisk fokus på muligheder inden for nedenstående tre områder:

Tre samarbejdsområder


 

EKSEMPLER PÅ INNOVATIONSSAMARBEJDER
Nedenfor kan du læse mere om nogle af de cases, som Open Door Lab har arbejdet med, og også om nogle af de virksomheder, der har deltaget i at samarbejde om nye innovative løsninger. Er du nysgerrig på at høre mere om arbejdet i Open Door Lab, har du en god idé, eller ser du et potentiale, som du gerne vil undersøge i samarbejde med os, så tag endelig fat i teamet.

Vil du vide mere?

Se, hvem vi er, og send os en e-mail:

Kontakt Open Door Lab