Kan et grønt brintanlæg balancere elnettet?

(2. HALVÅR 2021)

Danfoss og Energinet undersøgte, om brintanlæg kan være med til at løse en af den grønne omstillings helt store udfordringer og i så fald, hvad der skal til.

Kan et anlæg, der laver strøm om til brint til industrien, skrues sådan sammen, at det også kan være med til at balancere elnettet? Hvordan skal det i givet fald gøres, for at det kan klare de tekniske krav, som stilles til elnettet? Er det muligt at lave præcise prognoser over, hvor meget anlægget også kan stå til rådighed for elnettet, så det rent faktisk kan blive en troværdig leverandør af balanceydelser, når det samtidig primært skal lave brint til fabrikken? Og ikke mindst: hvad er det økonomiske potentiale for brintanlægget i at balancere fremtidens grønne elsystem?

For at svare på alle disse spørgsmål kastede Danfoss og Energinet sig ud i et tæt samarbejde i form af et ugelangt, fokuseret energi-maraton.

- Vi ved på den ene side, at langt størstedelen af vores strøm i fremtiden vil blive lavet, som vinden blæser, og solen skinner. Vi ved på den anden side også, at brintanlæg kan blive en meget stor og vigtig del af fremtidens energisystem som Power-to-X. Målet med vores energi-maraton er at skabe en farbar vej mellem et elsystem med meget svingende produktion og brintanlæg som kan køre eller ikke køre, når elsystemet har brug for at skrue op eller ned. Vi vil skabe den fleksibilitet, der bliver helt afgørende for den grønne omstilling og fremtidens forsyningssikkerhed, siger Jesper Abildgaard Nielsen, Senior Director i Systemansvar, Energinet.

Danfoss vil gå forrest i den grønne omstilling med brint
Danfoss bruger i dag brint på sin fabrik i Nordborg, men vil gå forrest i den grønne omstilling og vil lave sit eget 0,5 MW elektrolyseanlæg, som kan lave grøn strøm om til grøn brint. Kan anlægget som en sidegevinst designes sådan, at det også kan sælge balanceydelser til elnettet, kan det for alvor skubbe den grønne omstilling i den rigtige retning og sandsynligvis også betale sig hjem hurtigere end ellers. Der er samtidigt en idé om at udnytte spildvarmen fra elektrolyseanlægget til fjernvarme, og undersøge værdien af balanceringsydelserne til nettet på grund af sektorkobling til varme og køleanlæg.

Danfoss brintanlæg
Danfoss bruger brint og vil lave et nyt elektrolyseanlæg, som kan levere grøn brint.

- Det handler om forretningsmuligheder for Danfoss, men det handler også om at levere de grønne løsninger, som virkelig betyder noget for verden. Det er ikke tidligere sket, at et brintanlæg er koblet på elnettets balancemarked, men som vores stifter, Mads Clausen, engang sagde: hvis andre kan gøre det, så kan vi også, og hvis andre ikke kan, har vi stadig en chance, siger Jakob Fredsted, Senior Vice President, Technology fra Danfoss.

Et potentiale er tydeliggjort
I dette sprint mødtes tekniske specialister og forretningsudviklere i et samarbejde om at undersøge potentialer og barrierer, når elektrolyseanlæg leverer systemydelser og derved er med til at balancere elnettet. I regi af Energinets innovationslab Open Door Lab satte eksperter fra Energinet og Danfoss sig for at realisere det store potentiale for den grønne omstilling.

Det blev i sprintet tydeligt, at der ER et kæmpe potentiale for elektrolyseanlæg i at levere netbalanceringstjenester og derved bidrage til den grønne omstilling med en god businesscase.

Frekvensomformere i anlæggene har potentiale til at levere netbalanceringstjenester ved at justere strømmen op og ned efter behov og også med den nødvendige reaktionshastighed. Disse balanceringstjenester er vigtige for nettets stabilitet Samtidig hjælper elektrolyseanlæggene med at accelerere omstillingen ved at gøre processer grønne, der tidligere blev betragtet uden for rækkevidde, så som jetbrændstoffer.

Hør, hvad deltagerne siger om dagene sammen: