Let adgang til det danske elmarked

(2. HALVÅR 2020)

Danske virksomheder vil gerne ind på elmarkedet, så de kan hjælpe med at balancere elnettet og sikre stabil og sikker elforsyning. Energinet vil derfor gøre det lettere for virksomhederne at deltage i markedet for systemydelser.

Kraftværker lukker, elforbruget stiger, og vedvarende energi som sol og vind leverer stadigt mere af vores energi. Når produktion fra sol og vind ændrer sig med vejret, skal vi have mulighed for hurtigt at kunne skrue op og ned for forbrug og produktion i elnettet. Denne egenskab køber Energinet på markedet for systemydelser. Jo færre leverandører, der er, jo dyrere er indkøbet, og jo dyrere bliver strømmen for os alle Derfor er det vigtigt, at så mange virksomheder som muligt byder ind på markedet for systemydelser og tilbyder at skrue op eller ned for forbrug eller produktion mod betaling.

- Der er manglende likviditet på systemydelsesmarkedet, og derfor skal vi tiltrække flere markedsaktører til markedet for systemydelser, så vi kan få flere systemydelser til at balancere et 100% VE-baseret elsystem. Så alt, hvad vi kan gøre for at få flere aktører ind i markedet, er ren win-win. Både for aktørerne og for os, siger Kia Marie Jerichau, Director for Fleksibilitet og Balancering

Det skal være let, smart og enkelt at blive en del af elmarkedet
Mange virksomheder synes, at det er svært at blive en del af markedet for systemydelser. Det er komplekst at komme i gang, og virksomhederne mangler viden om, hvordan de kan blive en del af markedet. Rammerne var derfor på plads for et Open Door Lab-forløb, som med udgangspunkt i det aktuelle behov skulle undersøge, hvad der skulle til for at gøre det nemmere at blive aktør. Man ønskede bl.a. at lave en prototype på en løsning, der opfyldte behovet for forståelig, klar og brugbar information om, hvordan man bliver leverandør på markedet for systemydelser og som håndterede processen endnu mere effektivt.

Energinets hold af eksperter testede undervejs løsningen på eksisterende leverandører på markedet for systemydelser og brugte deres feedback til at arbejde videre på løsningen.

Nogle reaktioner på prototypen fra leverandørerne:

Det er langt, langt bedre, I er sprunget lysår frem.
Mogens, S.C. Nordic

Den information tog det os 2 år at finde i andre lande.
Jakob, Tibber

Det er absolut forståeligt.
Charlotte, True Energy

Både en hurtig og en langsigtet løsning
Der blev i sprintet arbejdet i to spor. Det første spor drejede sig om de lavthængende frugter, som skulle gøre processen for adgang til markedet lettere bl.a. gennem forbedret kommunikation. Det andet spor var en mere langsigtet løsning, som skulle se på de trin i processen, som er vanskeligere at ændre.

Fordele ved et designsprint: hurtig læring, det rigtige fokus og tværfagligt samarbejde
Dette designsprint er et samarbejde mellem eksisterende leverandører på systemydelsesmarkedet og medarbejdere i Energinets Forretningsservice, IT, DataHub og Systemansvar.

- Designsprintet er særligt velegnet, når vi står over for udfordringer, som vi ikke helt kan knække, bl.a. fordi viden ligger forankret forskellige steder i organisationen, eller vi har behov for eksterne perspektiver. Designsprint-formatet sikrer et outside-in fokus, hvor vi prøver af og tester mulige løsninger på vores interessenter, før vi bygger nyt. Samtidig stiller formatet krav til en tværfaglighed i rummet, og det giver værdifulde indsigter i opgaveløsningen, siger Jesper Abildgaard Nielsen, afdelingsleder Data og Digitalisering.

Hvor er vi i dag?
Energinet har siden Open Door Lab-forløbet arbejdet fokuseret med at skabe et overblik over de mange processer for oprettelse af markedsaktører. Derudover er der oprettet en SPOC-funktion (single point of contact), som er den primære vej ind i Energinet for markedsaktørerne. Herfra sikrer et team, at Energinets processer kører effektivt og i den korrekte rækkefølge, og at aktørerne hjælpes smidigt igennem processen. Det betyder, at aktøren i dag ikke skal igennem mange forskellige medarbejdere i Energinet, men udelukkende skal kontakte SPOC’en.

Derudover er der efterfølgende sket store ændringer på Energinets hjemmeside, som guider aktørerne. Der er ydermere offentliggjort nyt materiale på hjemmesiden, som mere detaljeret beskriver de trin, som aktøren skal igennem for at tilgå systemydelsesmarkederne.

Indsatsen med at forbedre onboarding af nye aktører fortsætter efter dette forløb bl.a. drevet af den nye SPOC-funktion.

Læs mere om mulighederne på balancemarkedet på Energinets hjemmeside

Vil du vide mere?

Skriv til Open Door Lab:
opendoorlab@energinet.dk

Hvad er systemydelser?

Systemydelser er blandt andet, når virksomheder tilbyder at skrue op eller ned for elproduktionen eller elforbruget, alt efter behovet i elsystemet. Systemydelser hjælper Energinet til at sikre balancen og frekvensen i elnettet og dermed forsyningssikkerheden.

Systemydelser købes på et åbent marked, hvor godkendte leverandører kan deltage.