Fleksibilitetspotentialet i spildevandssektoren

(2. HALVÅR 2021)

Hvor stort er fleksibilitetspotentialet inden for spildevandshåndtering – og i hvilken proces er det størst? Hvordan kan renseanlægs styresystem integreres med elnettet, så det kan levere fleksibilitet? Det var nogle af de spørgsmål, et forløb Energinets Open Door Lab i et bredt samarbejde med aktører fra spildevandssektoren forsøgte at finde svar på.

Potentiale i kobling mellem sektorer
Sektorkobling bliver mere og mere centralt for at få den grønne omstilling til at ske. Der skal arbejdes hen imod et integreret energisystem på tværs af grøn elektricitet, fjernvarme, spildevandsanlæg og andre sektorer, og der er stadig et stort, uudnyttet potentiale i samspillet med elnettet. Med denne indsats har Open Door Lab sammen med Trifork set nærmere på potentialet i sektorkobling mellem elsystemet og spildevandssektoren. 

En proces med fokus på både udfordringer og muligheder
Samarbejdet var som noget nyt tilrettelagt og eksekveret af det eksterne konsulenthus Trifork, som havde tilrettelagt processen med det formål at se på både udfordringer og muligheder for at afdække fleksibilitetspotentialet. Gennem en række interviews med aktører, rådgivere, en elhandler og et universitet afdækkede de udfordringer og også eksempler på muligheder, som man kunne arbejde videre med efter forløbet for at indfri det potentiale, der blev identificeret i forløbet. 

Mulighed for fleksible anlæg med minimal risiko
For at integrere renseanlæggets styresystem med elnettet og dermed levere fleksibilitet var det vigtigt for de deltagende aktører fra blandt andet Bornholms Energi & Forsyning, VandCenter Syd og Aarhus Vand først og fremmest at kunne sikre, at de som selskab kan levere den vandkvalitet, der er en del af deres kerneopgave. Det vil dermed også sige, at fleksibiliteten skal kunne leveres uden øget risiko for overløb, forurening eller slamfugt og uden at kompromittere grænseværdierne for vandkvaliteten.  

I forløbet blev det tydeligt, at det er muligt at kunne levere systemydelser, særligt for anlæg, der har et biogasanlæg tilknyttet, hvor gasmotorer kører og genererer strøm. Ligeledes har beluftningsanlæg det største elforbrug på renseanlæggene, og dermed den største effekt og også det største potentiale. Beluftningsanlæggene kan stoppes i op til en time uden konsekvens for renseanlæg. 

Hvad skal der til?
Der er stadig en del ubekendte i forhold til mulighederne for fleksibilitet og samtidig skal aktører i sektoren finde fælles løsninger. Derudover er den økonomiske beregning af en eventuel gevinst i at levere systemydelser for spildevandsanlæggene kompliceret, da det er et vanskeligt regnestykke mellem at stå til rådighed for fleksibilitetsydelser, vandkvalitet, udledning af drivhusgasser, driftsomkostninger samt skat og afgifter forbundet med beregningen.  

Siden forløbet er der nogle få anlæg, som er begyndt at levere systemydelser, og Energinet fortsætter med at kommunikere om mulighederne for at levere systemydelser i relevante sammenhænge inden for spildevandssektoren. 

Fleksible spildevandspumper