Balancering af nettet gavner det grønne regnskab

(2. HALVÅR 2021)

Virksomheder vil gerne hjælpe med at balancere nettet og have et plus i det grønne regnskab oveni.

Mange danske virksomheder vil gerne være med til at sikre en stabil og sikker drift af det danske elnet, og flere og flere virksomheder vil gerne levere systemydelser, som hjælper Energinet til at balancere elsystemet. Samtidig vil virksomhederne gerne kunne vise, at de gør noget godt for den grønne omstilling, når de leverer disse ydelser. Værdien skal være tydelig, så den kan indgå i virksomhedernes grønne regnskaber.

Energinet tog derfor udfordringen op og samlede et hold eksperter inden for systemydelser, data, digitalisering og markedsregler for at undersøge mulighederne. Energinet startede med at tale med en række større virksomheder, bl.a. Ørsted, Danfoss og Novo Nordisk for at finde ud af, hvad virksomhederne manglede. Gruppen arbejdede intensivt i et sprintforløb på én uge med:

  • at vise den gevinst, det har for den grønne omstilling, at en virksomhed er villig til at levere en systemydelse, altså garantere at de vil hjælpe elsystemet, hvis behovet skulle opstå
  • at vise, hvor stor en CO2-besparelse en grøn systemydelse giver, når systemydelsen leveres
  • at skabe den rigtige kommunikation, der understøtter forståelsen af og viser behovet for fleksibilitet og systemydelser.

Prototype viser den grønne værdi
Holdet af eksperter udviklede en metode til at vise den grønne værdi af at levere systemydelser. Metoden kan bruges til at udregne både værdien af blot at byde ind på at levere systemydelser og værdien af selve leveringen.

Samtidig lavede holdet en prototype af en portal, som grafisk viser værdien af at være klar til at levere systemydelser og værdien af faktisk at levere. Værdien blev illustreret som en CO2-besparelse, som virksomhederne potentielt kunne bruge i deres grønne regnskaber.

Prototype portal grønne systemydelser

Samtidig lavede eksperterne et udkast til, hvordan Energinet vil kunne forklare vigtigheden og værdien af, at virksomhederne leverer systemydelser, som kun bliver vigtigere, jo mere vedvarende energi vi får i elsystemet. Når elsystemet primært får energi fra vedvarende energikilder som sol og vind, hvor produktionen ændrer sig med vejret, er det i stigende gradvigtigt at have mulighed for hurtigt at kunne skrue op og ned for forbrug og produktion i resten af elnettet.

Aktørerne var begejstrede for resultatet
Gruppen testede prototypen til beregning af miljøeffekten på de virksomheder, som fortalte om deres behov inden sprintforløbet, og virksomhederne var meget positive over for resultatet. Særligt aktører, som leverer systemydelser fra forbrugsfleksibilitet, var begejstrede. Mange af disse aktører ønskede også at levere systemydelser, fordi det er grønt. At den grønne værdi kan kvantificeres, gør det nemlig lettere for dem at sælge systemydelser til deres kunder.

Hvis Energinet vil stå bag det, så kan det anvendes direkte.
I taler lige ind i vores hjerter.
Flemming Silius Nielsen, ANDEL

Det vil være et plus hvis det kunne blive en del af CO2-regnskabet.
Thomas Brændgaard, SIEMENS

Det har stor værdi, at vi kan dokumentere værdien uden risiko for greenwashing.
Helge Vandel, DANFOSS

Næste skridt – mod dokumentation af grønne systemydelser
Det er en kompleks sag at implementere metoderne. Energinets afdeling Systemydelser er gået videre med resultaterne og arbejder på at kvalificere beregningsmetoderne og teste løsningerne med eksterne aktører med henblik på at undersøge, om det er muligt or at skabe en permanent og holdbar løsning.

Vil du vide mere?

Skriv til Open Door Lab:
opendoorlab@energinet.dk

Hvad er systemydelser?

Systemydelser er blandt andet, når virksomheder tilbyder at skrue op eller ned for elproduktionen eller elforbruget, alt efter behovet i elsystemet. Systemydelser hjælper Energinet til at sikre balancen og frekvensen i elnettet og dermed forsyningssikkerheden.

Systemydelser købes på et åbent marked, hvor godkendte leverandører kan deltage.