Hvorfor er det vigtigt, at Open Door Lab samarbejder om nye, grønne løsninger?

Den grønne omstilling går så hurtigt, at vi som samfund kontinuerligt skal omstille os til den nye virkelighed. Det betyder samtidig, at vi for at lykkes med den grønne omstilling skal tackle udfordringer, vi ikke kender den sande natur af.

Hvorfor er det så vigtigt, at vi samarbejder på tværs af virksomheder og brancher for at finde innovative grønne løsninger i energisystemet? I Open Door Lab kan vi ikke forudsige fremtiden, men vi kan til gengæld gøre alt, hvad vi kan, for at udforske mulige, farbare veje, som kan bane vejen til fremtiden og understøtte at få det til at ske. Men vi kan ikke gøre det alene.

De fleste udfordringer og muligheder har mange facetter, og det samme har de fleste løsninger. At belyse disse kræver samarbejde og perspektiver fra forskellige vinkler, som kan udfordre eksisterende forståelser og gængse måder at arbejde på. Kun på den måde lykkes vi med den nødvendige omstilling, innovation og acceleration.

FREMTIDENS GRØNNE LØSNINGER I CENTRUM
Mange af fremtidens grønne løsninger vil i langt højere grad være forbundet på tværs af energisektoren. Ved at samarbejde om fremtidens løsninger kan I accelerere udviklingen, og vi kan få værdifulde input til, hvordan infrastrukturen bedst understøtter fremtidens energisystem. På den måde kan vi sammen komme et skridt tættere på en grøn omstilling. Vi vil gerne understøtte klimaambitiøse projekter og forretningsmodeller, som griber ind i Energinets domæne, og hvor vi dermed kan være med til at kvalificere hele eller dele af løsningen med viden om Danmarks el- og gasnet samt kommende brintnet, indpasning af mere vedvarende energi, fremtidens energiforsyning samt markedsadgang til nettene.

HVAD KAN VI SAMARBEJDE OM?
Der er mange muligheder og potentialer, der er værd at udforske i fællesskab. Nedenfor giver vi et bud på nogle af de mange relevante temaer som inspiration.

Mulige samarbejdsområder