Hvem er Open Door Lab, og hvad består vores værktøjskasse af?

Læs, hvem du skal kontakte, hvis du har en idé, er klar til at komme i gang med et projekt eller bare gerne vil høre mere om muligheder for samarbejde.

Open Door Lab består af en række innovations- og forretningsudviklingsspecialister, der arbejder med udgangspunkt i de strategiske udfordringer i den grønne omstilling. Vi har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, erhvervsmæssige erfaringer og tilgange, som tilsammen skaber et mangfoldigt team til innovationsindsatsen i Energinet.

Vores drive er at øge innovationshøjden og aktivere innovationskraften i de forløb, vi arbejder med, og vi tror på, at nysgerrighed over for vores omverden kan være med til at accelerere den udvikling, der er nødvendig for, at vi som samfund når i mål med den grønne omstilling.

MØD HOLDET

ODL-teamet

VORES FÆLLES VÆRKTØJSKASSE
Open Door lab arbejder med udgangspunkt i metoder som design thinking og agile arbejdsprincipper. Målsætningen er altid at identificere den rette proces, som kan hjælpe til bedst at forstå det eller de problemer, vi står overfor, og samtidig være nysgerrige på de behov, der skal opfyldes for at løse problemerne. Det betyder også, at vi har stor fokus på at eksperimentere for at prøve ting af og at lære undervejs, så vi i tæt samarbejde med eksterne kan bringe ny læring i spil og øge hastigheden fra idé til værdiskabelse for alle parter.

Forstå - Gør - Lær