Der er penge i at skrue op og ned

(1. HALVÅR 2023)

Den 9. maj 2023 afholdt Open Door Lab og Systemydelser temadag sammen med Dansk Fjernvarme om sektorkobling mellem varmepumper og elnettet. Mere end 100 personer fra forskellige dele af branchen var tilmeldt.

Behov for at se på sammenhæng mellem el og varme
Varmepumper i fjernvarmesektoren kan spille en stor og vigtig rolle, når vi skal balancere et elsystem, hvor større og større dele af produktionen kommer, som vinden blæser, og solen skinner. Men elektrificeringen af energisystemet gør det også nødvendigt, at vi sammen ser på de tekniske muligheder og får belyst, hvordan varmepumper spiller sammen med elsystemet, så de både laver billig varme til de lokale forbrugere og kan tjene penge på at skrue op eller ned for produktionen, når der er behov for balancekraft. 

Varmepumper kan hjælpe elsystemet
Efter en større innovationsindsats var det muligt at præsentere resultaterne af en indsats, hvor hele værdikæden har arbejdet sammen om at udforske mulighederne for at varmepumper kan levere fleksibilitet og systemydelser, samtidig med at det kan være en god forretning for varmeselskaberne at udnytte denne potentielle merindtjening. 

Det var to af pointerne, da Energinet og Dansk Fjernvarme holdt temadag om varmepumper. Mere end 100 var mødt op og fik input til, hvordan fjernvarmeværkerne ud over at lave varme til deres forbrugere også kan tjene penge på at skrue op eller ned for varmepumperne på de rigtige tidspunkter – nogle gange meget gode penge. Til gavn for den grønne omstilling og varmekundernes regning. 
 
Videndeling i centrum
Energistyrelsen, FENAGY A/S, Sdr. Felding Varmeværk, Tørring Kraftvarmeværk, NIRAS, Bjarke Paaske Rådgivning og Wiebke Meesenburg, postdoc ved DTU deltog med gode oplæg med masser af teknisk indsigt, økonomiske fif og forslag til, hvad det kræver af det enkelte varmeværk. Vi håber nu, at cases, belysninger af potentialer ved sektorkobling, indtænkning af fleksibilitet fra start, og den gældende lovhjemmel gør, at flere varmeselskaber, rådgivere og aktører melder ind med deres varmepumper for at understøtte det store behov for systemydelser.