Bliv balanceansvarlig aktør

En virksomhed, der er BRP, varetager balanceansvaret for forbrugs- og produktionsmålepunkter og kan derudover både handle på day-ahead markedet, intraday markedet og balancemarkedet. Rollen som balanceansvarlig aktør, også kaldet balance resposible party, strækker sig derfor udover balancemarkedet. 

Krav til balanceansvarlige aktører (BRP)

  1. For at blive balanceansvarlig aktør skal virksomheden være bekendt med vilkårene for balanceansvar: Forskrift C1.

  2. Virksomheden skal være momsregistreret.

  3. Virksomheden skal indgå en aftale med eSett, som står for balanceafregning. Klik her for at læse mere om eSetts krav og anmode om oprettelse. 

  4. Virksomheden skal have et EIC-nummer, som kan fås ved at udfylde dette skema og sende det til eic-administration@energinet.dk.

  5. Virksomheden skal have et GLN-nummer, som kan rekvireres her.

  6. Virksomheden skal stille 1.000.000 DKK i økonomisk sikkerhed, se Forskrift C1. Denne stamdata-skabelon skal derfor udfyldes og sendes til electricitymarket@energinet.dk, som igangsætter en kreditvurderingsproces.

  7. Hvis din virksomhed også ønsker at levere systemydelser, er det et krav at virksomhedens værker og enheder prækvalificeres. Læs mere om prækvalificering og test her.

Bemærk at alle anlæg skal registreres hos DataHub. Kontakt Datahub på datahub@energinet.dk.

 

SÆRLIGT FOR BALANCEANSVARLIGE AKTØRER DER LEVERER SYSTEMYDELSER