Indsendelse af bud og planer

Portaler og platforme

Da Energinet indgår i Europæiske og Nordiske samarbejder, indsendes nogle systemydelsesbud på platforme, der driftes af andre TSO'er. 

Der er vedtaget en række fælles Europæiske standarder, som Energinet arbejder for at efterleve, hvilket bl.a. vil resultere i, at alle systemydelsesbud vil overgå til ECP formatet. Energinet annoncerer disse ændringer på denne nyhedsside, og nedenstående oversigt opdateres ligeledes med planlagte ændringer.

Overblik over portaler og platforme (systemydelsesbud)

Systemydelse Portal(er) til budindsendelse Kommunikations-platform  Implementerings-guide

FFR

Selvbetjeningsportal & BR-service (Energinet) Manuel, EDIFACT & SOAP -

FCR

Regelleistung  (TenneT) - -

FCR-D

Selvbetjeningsportal & BR-service (Energinet) Manuel, EDIFACT & SOAP -

FCR-N

Selvbetjeningsportal & BR-service (Energinet) Manuel, EDIFACT & SOAP -

aFRR

Kapacitetsbud

Fifty Nordic MMS (Nordisk) ECP NBM implementeringsguide

mFRR
Kapacitetsbud

Selvbetjeningsportal & BR-service (Energinet) Manuel, EDIFACT & SOAP -

mFRR

Energiaktiveringsbud

Electricity Market Service (Energinet) ECP mFRR EAM implementeringsguide

mFRR
Månedsbud

E-mail til Energinet Manuel indtastning -

 

Planlagte ændringer

mFRR Kapacitet overgår den 20. juni 2023 til platformen Fifty Nordic MMS (ECP format). Læs mere om dette på denne side om mFRR Kapacitetsmarked.

 

Planer og indsendelseskrav

Krav til balanceansvarlige aktører

Balanceansvarlige aktører skal indsende relevante planer vedrørende handler, produktion og forbrug, da disse benyttes i forbindelse med ubalanceafregning og balancering af elnettet.

Indsendelseskravet afhænger af, hvorvidt den balanceansvarlige har ansvar for produktions- og forbrugsenheder. Læse mere om, de tekniske og juridiske krav vedrørende indsendelse af planer i Forskrift C3.

Plantype

Hvem skal indsende den?

Hvem skal den sendes til?

Handelsplan

eSett indhenter disse fra NEMO’erne

Obs. Bilaterale handler (handler mellem BRP'er foretaget uden om en NEMO) skal indrapporteres til eSett af den balanceansvarlige aktør

eSett

Køreplan (inkl. effektplaner, nedlukningsplaner 

Balanceansvarlige aktører med produktions- og/eller forbrugsenheder

Energinet via Electricity Market Service portalen

kapacitetsplaner og -prognoser

Balanceansvarlige aktører med produktionsenheder

Energinet via Selvbetjeningsportalen

Hvad er en handelsplan?

En handelsplan er summen af en aktørs handelsplaner, og de(n) skal omfatte alle anlæg, som den balanceansvarlige aktør er ansvarlig for.

 

Handelsplaner sammenstykkes af den balanceafregningsansvarlige og udarbejdes for ét døgn ad gangen som grundlag for balanceafregningen. Læs mere handelsplaner i eSetts håndbog og i forskrift C3.

Hvad er en køreplan?

Køreplanen skal oplyse Energinet om forventet drift af anlæg. Køreplanen indeholder effektplaner og nedlukningsplaner, som til enhver tid skal afspejle den balanceansvarliges forventede drift.

 

Køreplaner kan også indsendes som sumplaner, og dette afhænger anlæggenes størrelse.

 

Læs mere om køreplaner og kravene for indhold i forskrift C3.

Hvad er kapacitetsprognoser og kapacitetsplaner

Kapacitetsplaner og -prognoser indbefatter:

  • 4-ugersprognoseplaner
  • Døgnprognoser og produktionsplaner for reserveforpligtelser

Balanceansvarlige med produktion skal for alle el-producerende anlæg > 25 MW indsende planer for, hvilke anlæg der kan forventes at være i driftsklar stand i en kommende 4-ugers periode og for anlæg <25 MW indsendes en samlet sum. Du kan læse mere om kravene i forskrift C3.