EIC-koder

Handlende, producenter, kvalificerede forbrugere, og andre markedsaktører i energisektoren har behov for EIC-koder for at kunne sikre pålidelig udveksling af information. Identifikationsordningen, som sikrer dette, kaldes for Energy Identification Coding Scheme (EIC). I Danmark bliver koderne udstedt af Energinet.

Sådan ansøger du om at få en EIC-kode

Har du som markedsaktør brug for en EIC-kode, skal du ansøge på følgende måde:

 1. Send en mail til eic-administration@energinet.dk og anmod om en EIC-kode. Oprettelse af EIC-koder kræver ikke en balanceansvarsaftale.
    
 2. Oplys følgende i mailen afhængigt af den type EIC-kode der anmodes oprettet:
  Specificer hvis koden skal være international. 

  X-type EIC

  W-, Y- & Z-Type EIC

  V-Type EIC

  Type af kode (X)

  Type af kode
  (W, Y eller Z)

  Type af kode (V)

  Funktion(er)
  se udvalg her

  Funktion(er)
  se udvalg her

  Funktion(er)
  se udvalg her

  Navn på virksomhed

  Navn på enhed/ område/ målepunkt

  Navn på lokation

  Kort navn
  (maks. 16 cifre inkl. mellemrum)

  Kort navn
  (maks. 16 cifre inkl. mellemrum,
  med ”DK_” i begyndelsen)

  Kort navn
  (maks. 16 cifre inkl. mellemrum, med ”DK_” i begyndelsen)

  CVR-nummer

   

  Eksisterende X-type EIC kode på ansvarlig virksomhed

 3. Energinet validerer herefter legitimationsskrivelser for markedsaktøren og verificerer, at der ikke allerede eksisterer en EIC-kode for den pågældende aktør. Når disse to ting er gennemført, udsteder Energinet EIC-koden til markedsaktøren.
   
 4. Ved oprettelse af en international EIC-kode, sender Energinet EIC-koden til ENTSO-E, der sikrer, at koden bliver integreret i det centrale register. 

 5. Energinet sender herefter EIC-koden til markedsaktøren og koden publiceres på ENTSO-E's samlede liste over aktive EIC koder her.

Hvem og hvad skal bruge en EIC-kode?

Følgende skal ansøge om en EIC-kode

 • Systemoperatører, elhandlere, producenter, elforbrugere, elbørser, netoperatører, elleverandører, serviceudbydere
 • Lokale net, balanceområder, kontrolområder
 • Grænseoverskridende forbindelser, målepunkter, afregning eller regnskabsmæssige punkter.
 • Enhver genstand, der genererer eller forbruger energi.
 • De fysiske linjer, der forbinder områder eller interne linjer i et område.
 • Det fysiske sted, hvor en identificeret genstand eller it-systemet af et identificeret ob-jekt kunne være placeret.
 • Transformerstationer, stationer m.v.

Hvorfor EIC-koder?

EIC-koder er nødvendige for at ENTSO-E, ENTSOG og aktører i energisektoren kan opfylde deres forpligtelser i forhold til:

 • Transparensforordningen (EU) No. 543/2013
 • Reguleringen for gas (EC) No. 715/2009
 • Reguleringen for el (EC) No. 714/2009
 • REMIT forordningen og REMIT gennemførelsesretsakt, for både el og gas (EU) No. 1277/2011 og (EU) No. 1348/2014.

Elektronisk dataudveksling (EDI) i det europæiske energimarked kræver en fælles identifikationsordning for at være effektiv. Der blev derfor i 2002 etableret en dedikeret organisation til håndtering af identifikation hos ETSO, hvilket i 2009 blev overdraget til ENTSO-E.

Udstedelsen af EIC-koder foregår via en decentral organisation, hvor lokale udstedelseskontorer (Local Issuing Officies; LIO) i hele Europa udsteder og håndterer koder til identifikation af enheder, objekter og områder i energisektoren, imens et centralt udstedelseskontor (Central Issuing Office; CIO) samler og publicerer disse koder centralt for hele Europa.

Energinet er registeret som LIO for Danmark.

Kontakt

Hvilke typer EIC-koder eksisterer der?

Der findes forskellige typer af EIC-koder;

 • Aktører – X
 • Områder – Y
 • Ressourceobjekter – W
 • Forbindelser – T
 • Målepunkter – Z
 • Stationer – A
 • Lokationer – V

EIC-koderne indeholder forskellige funktioner såsom balanceansvarlig og forbruger.

En komplet liste med definitionerne af alle EIC funktioner findes her.