eSett

Kapacitets- og balanceafregning overgår til eSett

eSett er allerede ansvarlig for ubalanceafregning og -fakturering af balanceansvarlige i Finland, Sverige og Norge. Virksomheden udfører ubalanceafregning ud fra en fælles, nordisk model med de samme driftsmæssige betingelser for de balanceansvarlige aktører. eSett betjener mere end 1000 elmarkedsaktører i Norden

Forløbet af den danske overgang til eSett er beskrevet i den danske idriftsættelsesplan (Denmark Go-Live commissioning plan). Denne plan beskriver overgangen fra Energinet til eSett i forbindelse med afregning for danske markedsaktører.

 

Kommunikation

Der findes fire mulige kommunikationskanaler mellem aktøren og eSett:
- ECP/EDX Channel
– Web Service Channel
– FTP Channel
– SMTP Channel

Læs mere om mulighederne i afsnit 6.1 om Connectivity her: https://www.esett.com/wp-content/uploads/2020/06/commissioning-plan-for-brps-1.pdf


Regler på området

Energinet har også en række markedsforskrifter på vej, som regulerer området. Forskrifterne træder i kraft i starten af 2021 og kan ved ikrafttrædelse findes her:
https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter#C1

 

Vil du vide mere

Læs mere på eSetts hjemmeside, hvor du også kan finde optagelser af tidligere webinarer og et overblik over overgangen til eSett.

 

eSett logo

Kontakt

Fakta

  • eSetts hovedkontor ligger i Finland
  • virksomheden blev grundlagt i 2013 and gik i drift i 2017
  • eSetts ejes ligeligt af de fire nordiske transmissionsystemoperatører Energinet (Danmark), Fingrid (Finland), Statnett (Norge) og Svenska kraftnät (Sverige)