eSett

eSett Oy varetager den nordiske kapacitets- og balanceafregning

eSett er ansvarlig for ubalanceafregning og -fakturering af balanceansvarlige i Danmark, Finland, Sverige og Norge. Virksomheden udfører ubalanceafregning ud fra en fælles, nordisk model med de samme driftsmæssige betingelser for de balanceansvarlige aktører. eSett betjener mere end 1000 elmarkedsaktører i Norden.

Forløbet af den danske overgang til eSett er beskrevet i den danske idriftsættelsesplan (Denmark Go-Live commissioning plan). Denne plan beskriver overgangen fra Energinet til eSett i forbindelse med afregning for danske markedsaktører.

 

Kommunikation

Der findes fire mulige kommunikationskanaler mellem aktøren og eSett:
- ECP/EDX Channel
- Web Service Channel
- FTP Channel
- SMTP Channel

 

Regler på området

Energinet har også en række markedsforskrifter på vej, som regulerer området. Forskrifterne træder i kraft i starten af 2021 og kan ved ikrafttrædelse findes her:
https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter#C1

 

Vil du vide mere

Læs mere på eSetts hjemmeside, hvor du også kan finde NBS Håndbogen, der beskriver den nordiske ubalance afregningsmodel (Nordic Imbalance Settlement Model) fra markedsaktørens perspektiv.

 

eSett logo

Fakta

  • eSetts hovedkontor ligger i Finland
  • virksomheden blev grundlagt i 2013 og gik i drift i 2017
  • eSetts ejes ligeligt af de fire nordiske transmissionsystemoperatører Energinet (Danmark), Fingrid (Finland), Statnett (Norge) og Svenska kraftnät (Sverige)
  • Kontakt eSett på selttlement@esett.com