Sådan kommer du i gang med ECP

ECP er Energinets nye platform for IT-kommunikation

Hvad er ECP?

ECP (Energy Communication Platform) er Energinets nye platform for kommunikation af markedsbeskeder imellem IT-systemer. Platformen tilbyder en sikker og pålidelig kommunikation på engrosmarkedet.

Energinet har strategisk valgt, at ECP vil blive den fremtidige platform for markedsaktører, at kommunikere med Energinet på.

I takt med at Energinets IT-systemer bliver omlagt, vil antallet af markedsprocesser, der understøtter ECP kommunikation, blive udbygget og de ældre kommunikationsformer vil blive udfaset.

 

TI HURTIGE SKRIDT TIL AT KOMME IGANG MED ECP

 1. Hent og læs Energinets installationsguide grundigt

  Installationsguiden kan hentes her: https://ediel.org/nordic-ecp-edx-group-nex/market-actor-onboarding/

 2. Ansøg som adresse til ECP-endpoint (EIC kode)

  Et ECP-endpoint skal have en adresse i form af en V-type EIC-kode. Du skal som minimum have oprettet to V-type EIC-koder. Én til test og én til produktion. Hvis der etableres flere ECP-endpoints skal der tilsvarende oprettes to sæt til hver. Kontakt eic-administration@energinet.dk og anmod om koder til begge miljøer. Bemærk at der skal oplyses en række stamdata ved henvendelsen.

 3. Bliv godkendt til ECP produktionsmiljø
  I første omgang skal der ske godkendelse igennem en test i et PreProd miljø, før der kan kommunikeres med Energinets produktionsmiljøer. Der startes først med at blive etableret et PreProd (test) miljø.

 4. Modtag registreringsnøgle

  For at kunne installere et ECP-endpoint skal der anvendes en registreringsnøgle. Registreringsnøglen kan først fås, når der er blevet tildelt en EIC kode. Kontakt ecp@energinet.dk og oplys EIC-kode og hvorvidt der ønskes tilslutning til PreProd eller Produktion. Husk at medsend kontaktoplysninger.

 5. Installer og registrer ECP-endpoint i Component Directory

  ECP-endpoint installeres og porte konfigureres i firewall. Når softwaren er oppe og køre, startes registreringsprocessen, for at registrere ECP-endpoint i Energinets Component Directory (CD). Den modtagne registreringsnøgle skal anvendes i registreringsprocessen. Desværre bliver Energinet ikke automatisk adviseret om, at der er sendt en godkendelsesanmodning. Kontakt ecp@energinet.dk og anmod om godkendelse af ECP-endpoint i CD.

 6. Verificer ECP-endpoint installationen og send en test besked til Energinet

  Start med at sende en besked til jeres eget ECP-endpoint for at verificere, at I har forbindelse med Energinet Broker. Når det virker, er I klar til at sende en tilsvarende besked til Energinet endpoint. Når status skifter til grøn, er der hul igennem.

 7. Installer EDX toolboks

  Hvis der ønskes mere avancerede muligheder for at kommunikere med Energinet anbefales det, at der også installeres en EDX toolboks. I mange tilfælde vil det være nødvendigt, da Energinet generelt vil anvende service kommunikation i forbindelse med markedsprocesserne. For at kunne kommunikere med en service, skal der anvendes en EDX toolboks. Det vil fremgå af de enkelte implementeringsguides og forskrifter, hvilket servicenavne der anvendes til hvilke markedsprocesser.

 8. Verificer EDX toolboks installationen og send en test besked til Energinet

  Send en test besked til Energinets endpoint fra EDX toolboks og verificer at status skifter til ”received”. Bemærk at der ikke kan sendes beskeder til en service medmindre jeres EDX toolboks er registreret i Energinets Service Catalogue.

 9. Registrering af EDX toolboks for hver Service der skal anvendes (markedsproces)

  For at kunne kommunikere med en service, skal jeres EDX toolboks være registreret til at kunne anvende denne service. Kontakt ecp@energinet.dk for at registrere jeres EDX toolboks til anvendelse af en service. Dette sker i Energinets Service Catalogue. Bemærk at når der sendes en besked til en service, så rammer beskeden et forretningssystem. Derfor skal I igennem en separat godkendelsesproces for hver markedsproces, som I ønsker at tilslutte jer. Det vil fremgå af de enkelte markedsprocesser.

 10. Klar til installation af produktionsmiljø

  Efter bestået test er I klar til at gentage processen og installere og oprette forbindelse til Energinets produktionsmiljø.

 

DOWNLOAD AF ECP/EDX SOFTWARE

Energinet anbefaler at hente den nyeste software pakke fra ENTSO-E, og løbende holde installationen opdateret med nyeste udgaver.

Licensvilkår fremgår i forbindelse med hentning af software. Der er ikke licensomkostninger forbundet med softwaren, når det installeres med henblik på kommunikation med Energinet.

ECP-endpoint: https://www.entsoe.eu/data/ecp/

EDX toolbox: https://www.entsoe.eu/data/edx/

Pakkerne indeholder både klient software og dokumentation.

 

Kontakt for oprettelse af ECP bruger

Fakta

 • ECP (Energy Communication Platform) er en platform udviklet til de europæiske TSO’er
 • Kommunikationsplatformen er baseret på MADES (Market Data Exchange Standard)
 • Formålet er at sikre en sikker og pålidelig udveksling af beskeder mellem markedsaktører og TSO’er
 • Der er ikke licensomkostninger forbundet med softwaren
 • Markedsaktøren etablerer et logisk Endpoint som kan bestå af et ECP-endpoint og en EDX-toolboks
 • ECP-endpoint er softwarekomponenten, som forbindes til Energinets ECP-infrastruktur, og som står for beskedudvekslingen
 • EDX-toolboks er en front til et ECP-endpoint, og som giver mulighed for mere avanceret funktionalitet
 • ECP-endpoint skal have tildelt en adresse (EIC-kode)
 • ECP-endpoint skal godkendes i Component Directory
 • EDX-toolboks skal registreres i Service Catalogue for at anvende en service