Modhandel

Energinet arbejder for at sikre en effektiv, markedsbaseret grøn omstilling med høj forsyningssikkerhed. Dette sikres med effektive markeder med størst mulig konkurrence og adgang for flest mulige aktører, så forbrugerne har adgang til så billig strøm som muligt. Energinet forventer at påbegynde gradvise indkøb af modhandelsenergi i intraday-markedet fra maj 2023.

Energinet har igangsat et arbejde med henblik på at ændre den nuværende model for modhandel af strøm – og her på hjemmesiden er information og dokumentation samlet.

Limit on structural countertrade on the DE-DK1 border

Hvorfor står nogle vindmøller stille i blæsevejr?

Energinet forklarer på siden

Hvorfor står nogle vindmøller stille i blæsevejr?,

hvad årsagerne er til, at ikke bare én, men flere vindmøller står stille i Danmark, selv om det blæser.

Energinet og TenneT: endelig vurdering af virkningerne af forskellige modhandelsmodeller for DK1-DE, december 2017 (engelsk)

Læs nyheden fra 2017 om Energinet og TenneTs endelige vurdering af virkningerne af forskellige modhandelsmodeller for DK1-DE.

Bemærk, at nyheden er på engelsk.

https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2017/12/01/Energinet-and-TenneT-publish-final-impact-assessment-of-different-countertrade-models-for-DK1-DE

 

Workshop 1 om alternative modhandelsmodeller, august 2020

Find materiale fra workshop 1 om alternative modhandelsmodeller her:

Bemærk, at materialet er på engelsk.

https://en.energinet.dk/About-us/Events/Workshop-1-on-alternative-countrade-models-210820

Workshop 2 om alternative modhandelsmodeller, januar 2021

Find materiale fra workshop 2 om alternative modhandelsmodeller her:

Bemærk, at materialet er på engelsk.

https://en.energinet.dk/About-us/Events/Workshop-2-on-alternative-countertrade-models-120121

Workshop 3 om alternative modhandelsmodeller, februar 2021

Find materiale fra workshop 3 om alternative modhandelsmodeller her:

Bemærk, at materialet er på engelsk.

https://en.energinet.dk/About-us/Events/Workshop-3-on-alternative-countertrade-models-020221

Baggrundsnotat: ny modhandelsmodel, april 2021

Læs baggrundsnotatet, som uddyber behovet for en ny modhandelsmodel, her:

Baggrundsnotat: Ny modhandelsmodel Energinet, april 2021

Notat: Q&A om ny modhandelsmodel, august 2021

Læs nogle af de spørgsmål, som Energinet har fået i forbindelse med introduktionen af en ny modhandelsmodel, og de tilhørende svar her:

Notat: Q&A om ny modhandelsmodel, august 2021

Onlinemøde om intraday-modeldesign til modhandel, april 2021

Find materiale fra onlinemøde om intraday-modeldesign til modhandel her:

Bemærk, at materialet er på engelsk.

Countertrade: Intraday model design online meeting

Dialogmøde om modhandel, august 2021

Find materiale fra dialogmødet om ny metode for modhandel: Countertrade dialogue meeting

Bemærk, at materialet er på engelsk.

Energinets høring i juli-august 2021

Find materiale fra Energinets høring af ny modhandelsmodel på siden for afsluttede høringer:

https://energinet.dk/El/Horinger/Afsluttede-horinger/2021-08-Methodology-for-procurement-of-countertrade-energy-July-2021

Bemærk, at materialet er på engelsk.

Enspired will be trading for Energinet in the intraday market

Read the article on Enspired being awarded the contract to procure energy for Energinet in the intraday market.

English version of the methodology for procurement of countertrade energy, December 2021

The Danish Utility Regulator has initiated the public consultation of the methodology for procurement of countertrade energy. The public consultation runs from 22 December 2021 to 7 February 2022.

The methodology is available in Danish at Høring over Energinets metode for indkøb af modhandelsenergi (forsyningstilsynet.dk).

Find the English version below:

Title
The methodology for procurement of countertrade energy adjusted after public consultation 
Annex 5 - Abbreviations and definitions 

 

Energinets høring af ændringer til ny modhandelsmodel december 2022-januar 2023

Find materiale fra Energinets høring af ændringer til ny modhandelsmodel på Energinets høringsside:

Amendments to the methodology for procurement of countertrade energy

Høringsperiode: 22.12.2022 - 23.01.2023.

Minimumskapaciteter som følge af Joint declaration på den dansk-tyske grænse

Joint Declaration blev i 2017 indgået mellem det danske Klima-, Energi- og Forsyningsministerie og det tyske ministerie for økonomi og energi. Den forpligter parterne til at give minimum 1100MW til day-ahead-markedet på DK1-DE/LU-grænsen. Den politiske forpligtelse trådte i kraft d. 3. juli 2017 og forbliver en politisk hensigtserklæring, efter at det danske Klima-, Energi- og Forsyningsministerie i april 2021 fritog Energinet for de juridiske forpligtelser under Joint Declaration. Fra 2017-2020 er der blevet rapporteret på udgifterne til de modhandlede mængder som følge af Joint Declaration. Se rapporterne nedenfor.

Energinet og TenneT’s monitoreringsrapporter

Monitoring report 2018

Monitoring report 2019

Monitoring report 2020 (på vej)

Kontakt

Approval of the methodology for procurement of countertrade energy

The Danish Utility Regulator has approved the submitted methodology for procurement of countertrade energy on 28 June 2022. See the decision on the Danish Utility Regulator's website.

 

Click here to read about the approval in English.