Modhandel

Energinet arbejder for at sikre en effektiv, markedsbaseret grøn omstilling med høj forsyningssikkerhed. Dette sikres med effektive markeder med størst mulig konkurrence og adgang for flest mulige aktører, således at forbrugerne har adgang til så billig strøm som muligt. Den nye model, hvor modhandlen handles i intraday markedet, er fuldt implementeret pr. 1. juli 2023. Energinet indkøber den strukturelle modhandel mellem 15:00 – 21:00 (D-1) for leveringsperioden (T24(D-1)-T23(D)). Uventet modhandel kan handles helt op til intraday lukketid.

Her på hjemmesiden er information og dokumentation vedrørende den nye modhandelsmodel samlet.

Limit on structural countertrade on the DE-DK1 border

Energinet og TenneT: endelig vurdering af virkningerne af forskellige modhandelsmodeller for DK1-DE, december 2017 (engelsk)

Læs nyheden fra 2017 om Energinet og TenneTs endelige vurdering af virkningerne af forskellige modhandelsmodeller for DK1-DE.

Bemærk, at nyheden er på engelsk.

https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2017/12/01/Energinet-and-TenneT-publish-final-impact-assessment-of-different-countertrade-models-for-DK1-DE

 

Workshop 1 om alternative modhandelsmodeller, august 2020

Find materiale fra workshop 1 om alternative modhandelsmodeller her:

Bemærk, at materialet er på engelsk.

https://en.energinet.dk/About-us/Events/Workshop-1-on-alternative-countrade-models-210820

Workshop 2 om alternative modhandelsmodeller, januar 2021

Find materiale fra workshop 2 om alternative modhandelsmodeller her:

Bemærk, at materialet er på engelsk.

https://en.energinet.dk/About-us/Events/Workshop-2-on-alternative-countertrade-models-120121

Workshop 3 om alternative modhandelsmodeller, februar 2021

Find materiale fra workshop 3 om alternative modhandelsmodeller her:

Bemærk, at materialet er på engelsk.

https://en.energinet.dk/About-us/Events/Workshop-3-on-alternative-countertrade-models-020221

Baggrundsnotat: ny modhandelsmodel, april 2021

Læs baggrundsnotatet, som uddyber behovet for en ny modhandelsmodel, her:

Baggrundsnotat: Ny modhandelsmodel Energinet, april 2021

Notat: Q&A om ny modhandelsmodel, august 2021

Læs nogle af de spørgsmål, som Energinet har fået i forbindelse med introduktionen af en ny modhandelsmodel, og de tilhørende svar her:

Notat: Q&A om ny modhandelsmodel, august 2021

Onlinemøde om intraday-modeldesign til modhandel, april 2021

Find materiale fra onlinemøde om intraday-modeldesign til modhandel her:

Bemærk, at materialet er på engelsk.

Countertrade: Intraday model design online meeting

Dialogmøde om modhandel, august 2021

Find materiale fra dialogmødet om ny metode for modhandel: Countertrade dialogue meeting

Bemærk, at materialet er på engelsk.

Energinets høring i juli-august 2021

Find materiale fra Energinets høring af ny modhandelsmodel på siden for afsluttede høringer:

https://energinet.dk/El/Horinger/Afsluttede-horinger/2021-08-Methodology-for-procurement-of-countertrade-energy-July-2021

Bemærk, at materialet er på engelsk.

Enspired will be trading for Energinet in the intraday market

Read the article on Enspired being awarded the contract to procure energy for Energinet in the intraday market.

English version of the methodology for procurement of countertrade energy, December 2021

The Danish Utility Regulator has initiated the public consultation of the methodology for procurement of countertrade energy. The public consultation runs from 22 December 2021 to 7 February 2022.

The methodology is available in Danish at Høring over Energinets metode for indkøb af modhandelsenergi (forsyningstilsynet.dk).

Find the English version below:

Title
The methodology for procurement of countertrade energy adjusted after public consultation 
Annex 5 - Abbreviations and definitions 

 

Energinets høring af ændringer til ny modhandelsmodel december 2022-januar 2023

Find materiale fra Energinets høring af ændringer til ny modhandelsmodel på Energinets høringsside:

Amendments to the methodology for procurement of countertrade energy

Høringsperiode: 22.12.2022 - 23.01.2023.

Energinet's news on Publication of intraday trading slot April 2023

Click to read Energinet's news on Publication of intraday trading slot.

Countertrade go-live information meeting #1, March 2023

Find material relevant for go-live of the intraday countertrade model.

The material is in English.

Countertrade in intraday (go-live May 2023)

Countertrade go-live information meeting #2, April 2023

Find material relevant for go-live of the intraday countertrade model.

The material is in English.

Countertrade in intraday (go-live 2 May 2023) #2.

Gradual increase of volumes traded in intraday from 3 May to 2 July 2023

The structural volumes traded in the intraday market have been gradually increased to ensure that the liquidity in the market could absorb the large countertrade volumes. In the transition period, the requested countertrade volumes have been procured both in the intraday market and as special regulation.

The countertrade requested on DK1-DE/LU is published on NUCS > Congestions > Countertrade procured in intraday > Bidding Zone “DK1”.

The volumes traded in the intraday market are published on ENTSO-E Transparency Platform > Congestion Management > Countertrading > “Border – Bidding Zone” > Area “BZN|DK1 - BZN|DE-AT-LU”.

The gradual increase of volumes traded in the intraday market has followed the table below:

Day of procurement Energy Delivery Day Limit values
02/05/2023 03/05/2023 200MW
15/05/2023 16/05/2023 500MW
01/06/2023 02/06/2023 1GW
01/07/2023 02/07/2023 No MW limit

Residuals of non-traded structural countertrade in ID will lead to a reduction in the TSO-TSO-trade on the border.

Energinet will procure the structural countertrade volume between 15:00 – 21:00 (D-1) for delivery period (H24(D-1)-H23(D)). Unexpected countertrade can be procured until intraday gate closure time.

Minimumskapaciteter som følge af Joint declaration på den dansk-tyske grænse

Joint Declaration blev i 2017 indgået mellem det danske Klima-, Energi- og Forsyningsministerie og det tyske ministerie for økonomi og energi. Den forpligter parterne til at give minimum 1100MW til day-ahead-markedet på DK1-DE/LU-grænsen. Denne aftale er ikke længere gældende.

Fra 2017-2020 er der blevet rapporteret på udgifterne til de modhandlede mængder som følge af Joint Declaration. Se rapporterne nedenfor.

Energinet og TenneT’s monitoreringsrapporter

Monitoring report 2018

Monitoring report 2019

Monitoring report 2020

Kontakt

Approval of the methodology for procurement of countertrade energy

The Danish Utility Regulator has approved the submitted methodology for procurement of countertrade energy on 28 June 2022. See the decision on the Danish Utility Regulator's website.

 

Click here to read about the approval in English.