Markedsrelaterede forordninger

Netreglerne spænder bredt over både markedsregler og tekniske tilslutnings- og driftregler. De markedsrelaterede netregler præsenterer vi her.

Klik på menubjælken herunder for at se, hvad forkortelserne dækker over, flere detaljer om de enkelte forordninger og finde links til dokumenter og andet relevant materiale.

CACM - Capacity Allocation & Congestion Management

  • Dansk titel: Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger

  • Handler om: Regler for kapacitetsberegning, day ahead- og intraday-markederne

  • Henvender sig til: Balanceansvarlige aktører, TSO'er, elbørser, Energitilsynet

  • Status: Gældende EU-forordning
  • Næste skridt: Implementering af de enkelte krav sker i henhold til tidsplanen i forordningen og i godkendte metoder. En stor del af metoderne sendes i offentlig høring, hvilket Energinet vil orientere om under ’Høringer’. Energinet vil løbende orientere om CACM på Elaktørforum.

FCA – Forward Capacity Allocation

Dansk titel: Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling

Handler om:
Regler for køb af transmissionsrettigheder via eksplicit auktion

Henvender sig til: Balanceansvarlige aktører, TSO'er, aktører inden for finansiel handel, elbørser, Energitilsynet


Status:
Gældende EU-forordning

Næste skridt: Implementering af de enkelte krav sker i henhold til tidsplanen i forordningen og i godkendte metoder. En stor del af metoderne sendes i offentlig høring, hvilket Energinet vil orientere om under ’Høringer’. Energinet vil løbende orientere om FCA på Elaktørforum

EB - Electricity Balancing

Dansk titel: Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet

Handler om: Regler for etablering af et fælleseuropæisk balancemarked

Henvender sig til: Balanceansvarlige aktører, TSO'er, elbørser, Energitilsynet

Status: Gældende EU-forordning

Næste skridt: Implementering af de enkelte krav sker i henhold til tidsplanen i forordningen. En stor del af metoderne sendes i offentlig høring, hvilket Energinet vil orientere om under ’Høringer’. Energinet vil løbende orientere om EB på diverse aktørfora. Der vil desuden blive mulighed for at diskutere hovedemnerne ved Aktørarbejdsgruppemøderne for Systemydelser.