GODKENDTE KRAV, VILKÅR, METODER OG BETINGELSER (NATIONALE GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER) UNDER CACM

CACM stiller krav til TSO'er og NEMO'er om udarbejdelse af fælleseuropæiske samt fælles regionale vilkår, metoder og betingelser. Når disse er godkendt af de nationale regulerende myndigheder (Energitilsynet i Danmark) offentliggøres de på Energinets hjemmeside