Sådan bliver du balanceansvarlig

En balanceansvarlig aktør køber og sælger strøm på elbørser og kan varetage balanceansvaret for slutkunder. Se, hvad du skal gøre for at blive balanceansvarlig aktør på det danske elmarked.

Særligt for balanceansvarlige aktører der leverer systemydelser

 

  1. For at blive leverandør af energifattige systemydelser skal virksomheden være bekendt med vilkårene for balanceansvar: Forskrift C1.

  2. Virksomheden skal være momsregistreret i Danmark eller i et andet EU-land eller EØS-land.

  3. Virksomheden skal indgå en aftale med eSett, som står for afregning. Klik her for at læse mere om eSetts krav og anmode om oprettelse. 

  4. Virksomheden skal have et EIC-nummer, som kan fås ved at udfylde dette skema og sende det til eic-administration@energinet.dk.

  5. Virksomheden skal have et GLN-nummer, som kan rekvireres her.

  6. Virksomheden skal stille 100.000 DKK i økonomisk sikkerhed, se Forskrift C1. Denne stamdata-skabelon skal derfor udfyldes og sendes til electricitymarket@energinet.dk, som igangsætter en kreditvurderingsproces.

  7. Virksomhedens værker og enheder skal prækvalificeres inden der kan leveres energifattige systemydelser. Læs mere om prækvalificering og test her

 

Systemydelser

Hvis din virksomhed ønsker at levere systemydelser, enten med eller uden energileverancer, kan du her finde information om 'Adgang til systemydelsesmarkederne' samt 'Prækvalifikation og test' af anlæg og aggregerede porteføljer. For mere information omkring systemydelser se Energinets side for systemydelser her.