Sådan bliver du balanceansvarlig

En balanceansvarlig aktør køber og sælger strøm på elbørser og kan varetage balanceansvaret for slutkunder. Se, hvad du skal gøre for at blive balanceansvarlig aktør på det danske elmarked.

Hvad er en balanceansvarlig aktør (BRP)?

En balanceansvarlig aktør kaldes også BRP, og det er en virksomhed, der varetager balanceansvaret for forbrugs- og produktionsmålepunkter samt handel med fysisk el. Den balanceansvarlige aktør er overfor den balanceafregningsansvarlige finansielt ansvarlig for afvigelser mellem indsendte handelsplaner og faktisk forbrug/produktion for de målepunkter, som aktøren er balanceansvarlig for.

 

Den balanceansvarlige aktør er desuden finansielt ansvarlig for omkostninger til køb af balancekraft, som Energinet som systemansvarlig virksomhed skal foretage til opretholdelse af balancen.

 

Se forskrift C1 for yderligere information.

Hvad er en systemydelsesleverandør?

En systemydelsesleverandør er enten en balanceansvarlig aktør (BRP) eller en leverandør af balanceringstjenester uden energileverance (BSP), som leverer en eller flere systemydelsesprodukter til Energinet. Læs mere om de forskellige systemydelsesprodukter her.

 

En balanceansvarlig aktør, der har underskrevet Energinets ”Hovedaftale om levering af systemydelser”, har mulighed for at levere alle systemydelser. Der er forskellige tekniske krav, som den balanceansvarlige aktørs værker skal opfylde for at kunne levere systemydelser. Læs mere om disse krav her.

Hvad er en leverandører af balanceringstjenester uden energileverance 

En leverandør af balanceringstjenester uden energileverance (BSP), er en virksomhed der kun leverer en eller flere af de energifattige systemydelser, FFR, FCR og FCR-D.

 

Hvis din virksomhed alene ønsker at levere ovennævnte systemydelser, kan virksomheden indgå en aftale med Energinet om at blive leverandører af balanceringstjenester uden energileverance, og i dette tilfælde vil den ikke behøve en aftale med en balanceansvarlig. Se hvordan din virksomhed bliver leverandør af balanceringstjenester uden energileverance ovenfor.