Datahub driftsmøder

Gennem møderne holder Energinet tæt kontakt til aktørerne i DataHub. Møderne er en vigtig kommunikationskanal for både små og store emner relateret til driften af DataHub

Formål: Formålet med DataHub driftsmøder er drøftelse og dialog med markedsaktører om den aktuelle DataHub drift- og afregning.

Deltagere: Alle aktører på det danske elmarkedet kan deltage i DataHub driftsmøder.

Lokation: Virtuelle LYNC-møder

Frekvens: Møderne  afholdes hver uge samt ad hoc ved specielle eller særligt akutte driftssituationer.

Næste møde: Hver onsdag