Fælles DSO-TSO Tarif-samarbejde

Baggrund

  • Den generelle udvikling i energisystemet hen mod mere fluktuerende energikilder og øget behov for at udnytte vedvarende energiproduktion afstedkommer behov for en tarif-struktur, som understøtter elektrificering og bedre udnyttelse af de kollektive net.
  • Fælles DSO-TSO ønske om kostægte tariffer med en overskuelig tarifstruktur, som giver aktive kunder mulighed for at træffe informerede beslutninger om betaling for deres brug af de kollektive net.
  • TSO og DSOerne har hidtil kørt deres egne tarifprojekter, men vurderede, at der var behov for et tættere samarbejde og koordination og påbegyndte et fælles tarifprojekt i 2018.

Formål/opgaven

Målet med projektet er i fællesskab at fastlægge fælles overordnede fremtidige designkriterier for DSO- og TSO-tariffer. Ønsker til de overordnede designkriterier kan til en vis grad variere mellem TSO og DSO. Gennem tæt TSO-DSO samarbejde er målet, at kriterier klarlægges og forenes. Det er vigtigt, at arbejdet med tarifdesign inddrager input fra en bred gruppe af interessenter. Eventuelle problemstillinger forbundet med fordeling skal afdækkes.

Organisation

Samarbejdet organiseres formelt under Markedssamarbejdsudvalget (MSU) under DSO-TSO samarbejdsstrukturen. MSU fungerer som en styregruppe til projektet.
Der sigtes mod et ambitiøst og fremadskuet arbejde og fælles anbefalinger i forhold til grundlæggende principper for tarifdesign, og med respekt for, at det endelige beslutningsansvar for tarifdesign(s) er forankret hos de respektive parter og følger gældende godkendelsesprocedurer.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra DSOerne (netselskaberne), Dansk Energi og Energinet. Arbejdet organiseres som et projekt og ledes af to projektledere, én fra Dansk Energi og én fra Energinet.

Inddragelse af kundeperspektivet sikres gennem forskellige mekanismer, bl.a. gennemførelse af interviews og workshops i løbet af projektet. I løbet af 2018 blev der gennemført en interviewrunde af 27 aktører, både store og små elforbrugere, elproducenter, leverandører til el-industrien, elhandlere og myndigheder. Opsamlingen kan ses i Konsultationspapiret via linket til højre.

 

Projektleder fra Energinet