tarifforsiden-min

Tariffer og gebyrer

Energinet opkræver en række forskellige tariffer til at dække omkostningerne ved at etablere og drive elnettet, samt ved at drive og balancere elsystemet. 

Energinets tariffer for el dækker omkostninger til drift, afskrivninger, finansiering og administration. 

I dag opkræves alle Energinets tariffer som en variabel tarif – øre/kWh. Det er letforståeligt og nemt at administrere; men tager ikke højde for, om man bruger strøm, når elnettet er hårdt belastet, eller om man bruger elnettet meget eller lidt. Energinets tarifering skal i højere grad synliggøre omkostningerne i elsystemet, og en større del af omkostningerne skal betales af de elforbrugere og producenter, som giver anledning til omkostningerne. Samtidig skal tarifferne belønne fleksible elforbrugere for at bruge strøm på en måde der reducerer omkostningerne i elsystemet.

Med stigende elektrificering, stort fleksibelt forbrug og volatil VE-produktion skabes nye omkostningsdrivere i den grønne omstilling. Derfor er et af målene for Energinets tarifdesignændringer et mere omkostningsægte tarifdesign, hvor fremtidens tarifbetalere i højere grad betaler for de omkostninger, de giver anledning til og belønnes for fleksibilitet, når de reducerer elsystemets samlede omkostninger.

Din elregning

Energinets tariffer opkræves af din elleverandør og vil typisk enten stå som selvstændige linjer på regningen eller sammen med betaling for transport af el til netselskabet.

Forstå din elregning (eksternt link)