tarifforsiden-min

Tariffer og gebyrer

Energinets aktiviteter finansieres via tariffer. En tarif er en afgift, som forbrugere, producenter og balanceansvarlige betaler.

Energinets eltariffer og -gebyrer dækker omkostninger til drift, afskrivninger, finansiering og administration.

Energinets eltariffer

​Energinet opkræver en række forskellige tariffer til at dække omkostningerne ved at etablere og drive elnettet samt ved at drive og balancere elsystemet. Energinets eltariffer er brugerbetalingen, der sammen med indtægterne fra udlandsforbindelserne skal dække alle omkostningerne til at etablere, vedligeholde og drive det kollektive elnet samt ved at drive og balancere elsystemet.

​Eltarifferne er ikke en afgift, der fx kan generere indtægter til statskassen. Det er en brugerbetaling, hvor tarifferne årligt bliver justeret, så de samlede tarifindtægter matcher de samlede omkostninger til det kollektive elsystem inklusive en rimelig forrentning af den investerede kapital. Forsyningstilsynet fastsætter Energinets indtægtsramme, som sætter loftet for de samlede indtægter.

​Energinet ejer og driver det overliggende elnet, transmissionsnettet, mens en række netselskaber ejer og driver de underliggende distributionsnet, hvor næsten alle forbrugere og producenter, undtagen de allerstørste, er tilsluttet.

Din elregning

Energinets tariffer opkræves af din el-leverandør og vil typisk enten stå som selvstændige linjer på din elregning eller sammen med betaling for transport af el til netselskabet.

Bliv klogere på din elpris her (eksternt link).