tarifforsiden-min

Tariffer og gebyrer

Energinets aktiviteter finansieres via tariffer. En tarif er en afgift, som forbrugere, producenter og balanceansvarlige betaler.

Energinets eltariffer og -gebyrer dækker omkostninger til drift, afskrivninger, finansiering og administration.

Energinets eltariffer

Energinet er ansvarlig for transport af energi på nationalt niveau, og er Danmarks transmissionssystemsoperatør (TSO). Energinets aktiviteter finansieres via tariffer. En tarif er en afgift (/brugerbetaling), som forbrugere, producenter og balanceansvarlige betaler.

Energinet opkræver i alt to typer forbrugstariffer; en nettarif og en systemtarif. Energinets nettarif dækker i store træk investeringer, afskrivninger og vedligehold af master, kabler, transformere mv. Energinets systemtarif dækker drift, forsyningssikkerhed og administration (DataHub).

Fra den 1. januar 2024 opkræves en del af systemtariffen nu som en fast abonnementsbetaling på 180 kr. pr. år pr. forbrugsmålepunkt (eksklusive moms), svarende til 15 kr. plus moms pr. måned (eksklusive moms). De fleste husstande har kun ét forbrugsmålepunkt, dog kan få have flere målepunkter. Den nye abonnementsbetaling på 180 kr. pr. år pr. målepunkt (eksklusive moms) går primært til drift af DataHub, dvs. måleradministration og sikring af korrekte el-afregningsgrundlag for alle forbrugere. Denne omkostning er den samme, om man er en almindelig husstand eller en kæmpe industriel forbruger. Derfor har Energinet ændret tarifopkrævningen så betalingen også er den samme for både store og små forbrugere.

De omkostninger, den almindelige systemtarif skal dække, reduceres med den samlede betaling fra alles abonnementsbetaling. Dermed nedsættes den almindelige kilowatt-time tarif altså tilsvarende.

Din elregning

Energinets eltariffer opkræves af din el-leverandør og vil typisk enten stå som selvstændige linjer på din elregning eller sammen med betaling for transport af el til netselskabet.

Du kan læse mere om din elpris og aflæsning af din elregning her (eksternt link).

 

Er du i tvivl om, hvem din el-leverandør er?

Som privat el-forbruger kan du selv kunne finde oplysningerne på, hvem din el-leverandør er via ElOverblik. Log på ElOverblik med dit MitID og giv tilladelse til, at ElOverblik må foretage en CPR-nummer søgning.

Hvis din el-leverandør har registreret dig som el-kunde med dit navn og dit CPR-nummer, vil dit målepunkt automatisk blive indlæst i ElOverblik, hvor du kan se dine historiske, aktuelle og fremtidige leverandørforhold.

BEMÆRK venligst, at det kun er den registrerede el-forbruger på adressen, der har adgang til oplysning om el-leverandøren. Har du fx en sambo, og denne er registreret, så er det samboen, der skal logge på ElOverblik.