Eltransmissionsnettet i dag

Sådan ser det danske transmissionsnet ud for net over 100 kV

Eltransmissionsnettet i Danmark består af et vekselstrømsnet på 132 kV-, 150 kV-, 220 kV- og 400 kV-niveau, en jævnstrømforbindelse mellem Fyn og Sjælland og vekselstrøms- og jævnstrømsforbindelser til naboområderne.

 

Det danske eltransmissionsnet primo 2020 består af ca. 2.900 km luftledninger og ca. 3.200 km søkabler og landkabler i jorden. Tallene inkluderer Energinets andele af udlandsforbindelserne.

 

Grundstammen for 400 kV-nettet i Jylland og på Fyn blev etableret i 1960'erne og er efterfølgende udbygget i etaper. På Sjælland begyndte udbygningen af 400 kV-nettet i midten af 1970'erne. Udviklingen af 132 kV-nettet på Sjælland og 150 kV-nettet i Jylland og på Fyn er foregået parallelt.

 

Sjælland og Fyn er forbundet med en 600 MW jævnstrømsforbindelse (HVDC) over Storebælt.

 

Elforbindelser til udlandet

Fra Jylland er der jævnstrømsforbindelser til Norge, Sverige og Holland med en kapacitet på henholdsvis 1.700 MW, 680 MW/740 MW (eksport-/importkapacitet) og 700 MW. Der er 400 kV-vekselstrømsforbindelser til Tyskland med en maksimal handelskapacitet på 2.500 MW i både nord- og sydgående retning.

 

Forbindelsen fra Sjælland til Sverige består af fire vekselstrømsforbindelser med en samlet markedskapacitet på 1.700 MW/1.300 MW (eksport-/importkapacitet). Fra Sjælland til Tyskland er der en jævnstrømsforbindelse med en kapacitet på 600 MW.

 


Klik på kortet for at hente det som PDF