Kortslutningskatalog

Kortslutningsniveauer i det danske elnet

Kortslutningskataloget har til formål at oplyse kortslutningsniveauer og deres udvikling over tid i alle danske 400 kV-, 220 kV-, 150 kV- og 132 kV-stationer for intakt net og for N-1. Kataloget indeholder et ekstremt maksimum og ekstremt minimum for hvert år i perioden 2022 – 2040. Alle niveauer er baseret på metodikken beskrevet i forudsætningsdokumentet.

Anvendelse af kortslutningsniveauer
Kortslutningskataloget kan alene anvendes til at give et vejledende overblik over de forventede fremtidige kortslutningsniveauer. Netudbygning, nettilslutning af nye anlæg samt udviklingen i udlandet vil påvirke kortslutningsniveauerne. Bemærk, at kortslutningsniveauerne i kataloget ikke kan anvendes til nettilslutningssager i eltransmissionsnettet. For disse foretages en individuel analyse for det pågældende anlæg.

Niveauerne i kataloget anvendes bl.a. til at vurdere effekten af tiltag i driften samt planlægning og udvikling af nettet frem i tid. I betragtning af Energinets designgrænse kan niveauerne eksempelvis bruges til:

  • Dimensionering af stationskomponenter
  • Dimensionering af kabler og luftledninger
  • Selektivitetsberegning for afstandsrelæer
  • Samleskinnebeskyttelse
  • Reaktiv effekt kompensering design
  • Harmoniske studier.

Energinets designgrænse
Kataloget opdateres to gange årligt, når der udgives nye analyseforudsætninger. Dog kan der i det første katalog efter udgivelsen af de nye netplanlægningsforudsætninger fremkomme høje kortslutningsniveauer over designgrænsen på 40 kA. Dette håndteres via den langsigtede netstruktur og vil være reflekteret i det næste katalog. Designgrænsen for 150 kV og 132 kV forbliver 40 kA og vil derfor ikke påvirke netselskaber og allerede tilsluttede kunder.

For sydvestlige 400 kV-stationer i DK1 er det ikke realistisk at holde kortslutningsniveauet under 40 kA. Fremtidige 400 kV-stationer i dette område vil på sigt skulle etableres efter et øvre niveau på 63 kA. Eksisterende 400 kV-stationer, som er udfordret af et stigende kortslutningsniveau, kan ved mindre opgraderinger modstå kortslutningsniveau op til 50 kA. Behovet for disse mindre opgraderinger evalueres for de enkelte stationer. Ved spørgsmål angående høje kortslutningsniveauer kan Energinet kontaktes.

Kort over kortslutningsniveauer
Nedenstående kort angiver udviklingen i det maksimale 3-fasede kortslutningsniveau for årene 2022 – 2040 med det formål at få identificeret udviklingen i kortslutningsniveauerne over designgrænsen. Side 2 indeholder en detaljeret rapport for kortslutningsniveauerne. Denne rapport inkluderer maksimum og minimum kortslutningsniveauer for 1-, 2- og 3-fasede fejl.

 

Åben graf i ny fane 

Kortslutningsniveauer kan også findes i xlsx-filerne i højre side:
DK1 kortslutningsniveauer og DK2 kortslutningsniveauer.