Mvar-rapport

Find den seneste udgave af Mvar-rapporten herunder og rapporter fra tidligere år i højre side.

Hent rapport
Udviklingen af elsystemet i Danmark har, siden midten af 1980’erne, ledt til store strukturelle ændringer af produktionsapparatets sammensætning, der også fremover vil være præget af en stor andel af decentral produktionskapacitet tilsluttet i distributionssystemerne. Det betyder, at distributionssystemernes rolle er ændret fra at være passive systemer til i højere grad at være aktive systemer.

Distributionssystemerne præges desuden af en fortsat stigende andel af kabellægning. Deraf følger en forøget konstant generering af reaktiv effekt i disse systemer.

Som følge heraf fastsættes krav til udveksling af reaktiv effekt pr. transmissionstilslutningspunkt, her defineret som en 150-132/60-10 kV-station. Disse krav er angivet i Teknisk forskrift 2.1.3 - Krav for udveksling af reaktiv effekt (MVAr) i skillefladen mellem transmissions- og distributionssystemerne. Energinet udarbejder Mvar-rapporten, der har til formål at sikre, at de gældende krav for udveksling af reaktiv effekt i skillefladen overholdes, og denne udgives årligt medio februar.