Hvis du planlægger byggeri og projekter nær elanlæg

Myndigheder, kommuner, naboer og andre, som planlægger et projekt i nærheden af et elanlæg, opfordres til at kontakte Energinet så tidligt som muligt

Hvis du planlægger byggeri og projekter nær elanlæg

Myndigheder, kommuner, naboer og andre som planlægger et projekt i nærheden af vores elanlæg, opfordres til at kontakte Energinet så tidligt som muligt.

Der gælder særlige regler og sikkerhedshensyn omkring elanlæggene. Derfor vil vi gerne i dialog med dig så tidligt som muligt, hvis du har planer om et byggeprojekt, beplantning eller lignende i nærheden af vores anlæg.

Kontakt os, hvis du som nabo, borger, myndighed, rådgiver, ejendomsmægler eller kommune, vil vide mere om hvordan du skal forholde dig til vores deklarationsareal og respektafstand samt afstand til høje genstande.

Deklarationsareal

For at beskytte vores jordkabler og luftledninger er der begrænsninger på anvendelsen af arealet omkring dem. Disse begrænsninger er beskrevet i en deklaration, som er tinglyst på den pågældende grund. Hvor stort et område, der er begrænsninger på – det såkaldte deklarationsareal – afhænger af, hvilken type elanlæg det drejer sig om.

Deklarationen sikrer blandt andet, at Energinet til hver en tid har adgang til anlæggene og mulighed for at drive og vedligeholde dem. Den betyder også, der ikke må etableres bygninger, carporte, træer mm. inden for en given afstand, uden Energinet har givet dispensation. Vi kan af sikkerhedshensyn normalt ikke give dispensation.

Respektafstand

Der er fastlagt en respektafstand omkring vores ledningsanlæg jævnfør ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

Respektafstanden er fastlagt for at give sikkerhed, når der arbejdes i nærheden af elforsyningsanlæg og ved uheld/ulykker.

Derfor skal der foreligge en arbejdsinstruks, når:

  • der arbejdes ved luftledning i mere end 3 m over eksisterende terræn og inden for en afstand på 15 m fra yderste fase/ledning
  • der arbejdes ved jordkabler inden for for 1 m fra kablet
  • BEK nr. 1112 af den 18/08/2016 gælder ikke for kørsel med eller anvendelse af landbrugsmaskiner under luftledninger uden for offentlig vej. Undtagelsen gælder dog kun såfremt maskinens højde over jord ikke er større end 4,5 m, herunder bevægelige dele.

Den enkelte entreprenør, som skal arbejde i nærheden af vores højspændingsanlæg, skal derfor ansøge os om en arbejdsinstruks. Den skal returneres i underskrevet stand, inden arbejdet påbegyndes.

Læs mere om sikkerhed, når du skal grave eller arbejde omkring højspændingsanlæg

Høje genstande og vindmøller

Høje genstande, som fx træer og anden beplantning, vindmøller, antenner, skorstene, mm. nær Energinets luftledningsanlæg bør som minimum placeres i en afstand af genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget. Den anbefalede sikkerhedsafstand er fastlagt, for at høje genstande ikke skal kollidere med vores luftledningsanlæg, hvis de fx vælter. Risikoen er, at luftledningerne brydes, og det kan få store følger for selve anlægget og dermed påvirke forsyningssikkerheden. Desuden kan der – i værste tilfælde – opstå personskade på dem, der opholder sig i nærheden.

Vindmøller, antenner, lysmaster og lignede nær vores jordkabelanlæg bør som minimum placeres 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlægget.

Ved lynnedslag sikrer sikkerhedsafstanden også, at vindmøller og master ikke kan forvolde skade på vores jordkabelanlæg.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har planer om byggeprojekter eller lignende i nærheden af et elanlæg
  

Team 3. parter

Tlf. 70 22 02 75   

E-mail 3.parter@energinet.dk