Netplaner_top

Planlægning af eltransmissionsnettet

Udbygning, reinvestering og sanering af det fysiske eltransmissionsnet sker ud fra en helhedsorienteret planlægning

Planlægning af eltransmissionsnettet

Hvis du er på udkig efter et overblik over, hvordan det fremtidige eltransmissionsnet kan komme til at se ud, så er du landet det rette sted.

Her finder du et samlet overblik over analyser og andet materiale, der understøtter og ligger til grund for den langsigtede udvikling af vores elsystem. Den langsigtede planlægning har aldrig været vigtigere, men er samtidig forbundet med en høj grad af uforudsigelighed, da energisystemet utvivlsomt vil gennemgå dramatiske forandringer i et højt tempo de kommende år. 

Fra 2022 vil Energinet hvert andet år udgive en Langsigtet Udviklingsplan (LUP). Nedenfor finder du det materiale, der ligger bag konklusionerne. Delelementerne kan blive opdateret inden den næste LUP udkommer. Bemærk, at LUP22 er udarbejdet i perioden januar 2021 - januar 2022 og materialet afspejler derfor ikke de ændringer, som den seneste tids udvikling i sikkerhedssituationen i Europa måtte medføre.

PLANLÆGNING
Energinets Langsigtede Udviklingsplan 2022 (LUP22) udstikker en retning for fremtidens el- og gassystem i en tid, hvor energisystemet skal forvandles dramatisk. Læs den Langsigtede Udviklingsplan her.

IDENTIFICEREDE BEHOV

Se, hvor elnettet i dag ikke er tilstrækkeligt til at håndtere stigende forbrug og produktion

Gå et skridt dybere: Se baggrundsmateriale for behovsanalyse

MULIGE LØSNINGER

Se Energinets bud på løsningsmuligheder for el-behov.

Se hvilke netforstærkninger, der kan håndtere behovene.

LOKALE PROJEKTLISTER

Download en oversigt over alle de projekter (lokalt), som Energinet er i gang med samt potentielt kommende projekter.

SEKTORKOBLING

Få eksempler på samarbejde og aktiviteter på tværs af sektorer og energisystemer, der skal fremme den grønne omstilling. 

 

Det primære forudsætningsgrundlag for analyser og rapporter er Energistyrelsens Analyseforudsætninger til Energinet.

Begrænsning af produktion i Østdanmark

I situationer med høj VE-produktion (Vedvarende Energi; vindmøller og solceller) bliver enkelte komponenter i transmissionsnettet i Østdanmark (DK2) belastet op til det maksimalt tilladelige. Det betyder, at såfremt der tilsluttes mere produktionskapacitet end i dag, så kan det blive nødvendigt at begrænse produktionen, indtil transmissionsnettet bliver forstærket.

Læs mere om disse begrænsninger i notatet: Behov for begrænsning af produktion i DK2-syd som følge af VE-udbygning

Lovgrundlag

Systemansvarsbekendtgørelsen: Det lovgivningsmæssige grundlag for Energinets netplanlægning er beskrevet i systemansvarsbekendtgørelsen kap.

Lov om Energinet: Det lovgivningsmæssige grundlag for Energinets udbygning af transmissionsnettet er beskrevet i lov om Energinet kap. 2.

kontakt

Handlingsplan til håndtering af VE i klimaaftalen juni 2022

Dokumentet viser et overblik over Energinets plan frem mod 2030 for håndtering af integration af de store mængder VE, der er politisk aftalt i Klimaaftalen juni 2022 med primært fokus på elnettilstrækkelighed.

Handlingsplan til håndtering af VE i Klimaaftalen juni 2022

Hvorfor langsigtet planlægning?

Energinet har ansvar for at udføre planlægning af det danske eltransmissionsnet (elnettet over 100 kV) – altså det, der også går under betegnelsen ”energiens motorveje”. Eldistributionsnettet, der fører strømme videre ud til den almindelige forbrugere varetages af netselskaberne. Du kan finde et overblik her.

De overordnede mål med planlægningen er:

  • at sikre, at eltransmissionsnettet er i stand til at håndtere de stigende mængder vedvarende energi
  • at sikre, at den høje elforsyningssikkerhed kan opretholdes
  • at sikre et velfungerende elmarked

Forudsætninger for netplanlægning

Analyseforudsætninger og netdimensioneringskriterier

Politiske rammer for udbygning af elnettet

Retningslinjer for kabellægning og udbygning af eltransmissionsnettet

Eltransmissionsnettet i dag

Det danske eltransmissionsnet for net over 100kV