Kabler eller luftledninger

Politiske retningslinjer fra november 2016 samt en tillægsaftale hertil fra oktober 2020 er grundlaget for valget mellem kabler i jorden og ledninger i luften, når Energinet gennemfører projekter.

Det er politisk udstukne retningslinjer, der sætter rammerne for kabellægning af eksisterende transmissionsnet samt brug af kabler og luftledninger ved udbygning af transmissionsnettet i Danmark. De aktuelle retningslinjer er en del af den politiske aftale om at afskaffe PSO-afgiften fra den 17. november 2016 samt en tillægsaftale hertil fra den 23. oktober 2020. Du kan finde de to aftaler til højre her på siden.

Principperne for brug af kabler og luftledninger er:

  • Nye 400 kV-forbindelser kabellægges i det omfang, det er teknisk muligt.
  • Puljen til kabellægning på ca. 2,5 mia. kr., der blev aftalt med PSO-aftalen i 2016, anvendes til at kabellægge eksisterende 132-150 kV-luftledninger i takt med, at de står overfor gennemgribende reinvesteringer samt 132-150 kV-luftledninger i nærhed til nye 400 kV-luftledninger
  • Nye 132-150 kV-forbindelser etableres med kabler
  • De seks projekter i forskønnelsesplanen for 400 kV-nettet fastholdes. De tre er gennemført. 

Disse rammer er grundlag for valg af løsninger i konkrete anlægsprojekter og for Energinets planer for udvikling af eltransmissionsnettet.

Forskønnelsesprojekter i 400 kV-nettet
Energinets forskønnelsesrapport fra 2009 præsenterede seks forskønnelsesprojekter i 400 kV-højspændingsnettet med henblik på at gøre landskabet mere harmonisk. Forskønnelserne skulle gennemføres ved enten at erstatte eksisterende luftledninger med kabler i jorden over kortere strækninger ved naturområder af national betydning eller ved at justere den eksisterende linjeføring over kortere afstande. De områder, der indgik i forskønnelsesplanen, var:

  • Aggersund
  • Årslev Engsø
  • Vejle Ådal
  • Lillebælt
  • Roskilde Fjord
  • Kongernes Nordsjælland.

Forskoennelsesprojekter400kV

Forskønnelserne blev i 2009 planlagt gennemført over en periode på fem år. Forskønnelsesprojekt Lillebælt er afsluttet i 2014, Aggersund i 2015 og Vejle Ådal i 2017. De tre øvrige projekter blev, som en del af solcelleaftalen fra 2012, udsat til efter 2020.

Løsningsdesignet til projekterne Roskilde Fjord og Kongernes Nordsjælland er fastlagt og godkendt. Du kan læse mere om projekterne ved at følge de to links. Du kan følge løsningsvalg og proces vedrørende Årslev Engsø på projektets side.

Kabellægning af 132- og 150 kV-luftledninger
Midlerne i PSO-puljen vil løbende blive udmøntet efterhånden som 132- og 150 kV-luftledningerne står over for gennemgribende reinvestering. Afklaringen af, hvilke luftledninger der vil blive kabellagt, vil ske løbende, efterhånden som luftledningerne nærmer sig endt levetid. Der vil i den forbindelse blive foretaget en udvidet vurdering af luftledningernes tilstand for at vurdere, om der er tale om et mindre vedligehold eller en gennemgribende reinvestering, der i så fald vil medføre kabellægning af forbindelsen, så længe der er midler i PSO-puljen. 

kontakt

Læs mere

Du kan finde de aktuelle planer for udvikling af eltransmissionsnettet på vores side om planlægning af eltransmissionsnettet.

 

Politiske planer:

Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften

Tillægsaftale om kabellægning til PSO-aftalen