Energinet og fleksibelt elforbrug

Energinet arbejder for at understøtte, at det fleksible elforbrug skal kunne agere i markedet på lige fod med den fleksible produktion fordi fleksibelt elforbrug er en del af det puslespil, vi skal have til at gå op, for at få et 100 % grønt energisystem.

Problemstillingen

 

Fra Energinets side betyder arbejdet med forbrugsfleksibilitet, at Energinet samarbejder og sparrer med vores omverden om at identificere de barrierer, som står i vejen for, at forbrug kan bidrage til elsystemet på samme vilkår som produktion

 

Vi ser ind i en fremtid, hvor mere og mere elektrificeres. Det vil sige, at mere og mere vil anvende elektricitet i stedet for andre energiformer. Elektrificeringen vil også øges af, at der hele tiden opfindes nye teknologier, som anvender el, fordi el kan produceres grønt og billigt. Det betyder også, at elforbruget vil stige. Et stigende behov for el koblet med en mindre fleksibel produktionsside, understreger behovet for, at forbrugssiden spiller ind, hvis vi skal sikre, at der er grøn el i stikkontakten kl. 20.50 såvel som i 2050.  

 

Energinet ønsker understøtte af udviklingen ved at stille viden og kompetencer til rådighed og til gengæld indhente de erfaringer og den viden, som vi skal bruge, til fortsat at sikre de relevante rammer for energisystemet. Det gør vi ved at arbejde sammen med vores omverden.

 

Hvorfor fleksibelt elforbrug?

 

Fleksibelt elforbrug er en del af løsningen for at få integreret 100 % vedvarende energi i elsystemet. Fleksibelt elforbrug kan være et middel til at skære på elregningen og understøtter samtidig det eksisterende elsystem og sparer dermed samfundet for massive udbygninger af det eksisterende net.

Læs folderen om fleksibelt elforbrug her

Kontakt

Line Kamp Bräuner
Markedsudvikler
Fleksibilitet og Systemydelser
Lkb@energinet.dk

Henning Parbo
Fleksibilitet og Systemydelser
Hep@energinet.dk

Arbejdet med fleksibelt elforbrug er forankret på tværs af hele Energinet Elsystemansvar og er desuden et særligt fokuspunkt i den daglige forretningsgang såvel som del af Energinets samlede strategi.