Sourcingprogram skal sætte tempo på grøn omstilling

Energikrise og ambitiøse energipolitiske initiativer har sat fart på den grønne omstilling. Det kræver et velfungerede eltransmissionsnet, som inden for få år skal transportere langt mere grøn strøm fra produktion til forbrug. Det er en enorm opgave og for at sikre, at elnettet ikke bliver en flaskehals i omstillingen af vores energisystemer, har Energinet taget initiativer, der skal sikre, at andre kan gøre mere af arbejdet for os, når der skal laves nye forbindelser og gamle anlæg skal renoveres.

Folketinget har sat voldsom fart på udbygningen af grøn energi for at få mere klimavenlig el, gas og varme og dermed nå klimamålet om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030. I 2022 er udbygningen af grøn energi desuden blevet et sikkerhedsspørgsmål med det formål at blive uafhængig af energi fra Rusland.

I Danmark skal vi for det første erstatte de fossile brændstoffer med grøn energi. For det andet skal vi producere ekstra mængder grøn energi, for at biler, tog og opvarmning af huse kan køre på el og for at omdanne grøn el til grønne, flydende brændstoffer til fly, skibe og tung industri.

Energinet skal undgå at blive flaskehals i udbygningen af grøn energi 
Al den grønne energi skal føres fra A til B, og det kræver et velfungerende transmissionssystem: Der skal laves nye forbindelser, og de gamle anlæg skal renoveres. Og Energinet må ikke blive flaskehalsen i alt dette. Så vi får brug for, at andre kan gøre mere af arbejdet for os. Den omstilling er en del af initiativet Bygherre i den grønne omstilling, og et omfattende sourcingprogram, som skal hjælpe Energinet i mål.

Sourcingprogrammet under Bygherre i den grønne omstilling går ud på, at vi indgår få langsigtede kontrakter med udvalgte turnkey leverandører, som skal samle vores standardanlæg i moduler og installere dem som nøglefærdige anlæg, når vi bestiller. 

Udbuddet er delt op i to: Et for stationer og et for ledninger
Energinets nye turnkey leverandører findes ved to selvstændige udbud: Ét udbud for højspændingsstationer og ét udbud for kabellægning. Stationsudbuddet blev offentliggjort den 15. juli 2022 og til oktober 2022 følger udbuddet for kabler. For både stations- og kabeludbuddet finder der en geografisk opdeling sted, så tildelingen sker for henholdsvis Jylland/Fyn (DK1) og Sjælland (DK2). Den samlede udbudssum er på ca. DKK 10 mia., og kontraktperioden løber i 8 år.

Bygherre i den grønne omstilling

En digital samarbejdsplatform skal hjælpe os lettere og hurtigere på vej
Vi forbereder os desuden på at komme helt på omgangshøjde med den digitale udvikling, som andre professionelle bygherrer praktiserer i dag ved at lade al dokumentation og viden flyde fra aktør til aktør via en fælles digital samarbejdsplatform. Denne digitale samarbejdsplatform følger et projekt fra idéplan til drift, ja i hele anlæggets levetid frem til engang i fremtiden, når anlægget skal erstattes af noget nyt. 
 
Kundeløfter skal føre til hurtigere net tilslutning
Et andet væsentligt element i Bygherre i den grønne omstilling handler om at forbedre kundeoplevelsen og øge gennemløbshastigheden for de aktører, der ønsker at blive tilsluttet eltransmissionsnettet. Her arbejdes der konkret med forbedringsideer inden for hurtigere net tilslutning, transparens og projektflow. Transparens og projektflow skal gøre det muligt for eksempelvis initiativtagerne til en ny solcellepark at kunne følge med i, hvor i sagsbehandlingsprocessen en ansøgning om net tilslutning er kommet.
 

Henrik Riis om sourcing

”Vi udskifter vores benzinbiler med elbiler som aldrig før, husholdninger, virksomheder og fjernvarmeselskaber efterspørger varmepumper - og flere og flere regioner og kommuner satser på grøn transport. Der vil i fremtiden være en næsten uudtømmelig efterspørgsel på strøm, blandt andet til produktionen af de flydende, grønne brændstoffer, der skal omstille fly, skibe og tung industri.”

Henrik Riis, Direktør, Energinet Eltransmission