Vindmoller

Eldeklaration

Den markedsbaserede deklaration, der er baseret på køb og salg af oprindelsesgarantier

Eldeklaration

Eldeklarationen omhandler den finansielt leverede el. EU stiller krav om, at alle elkunder kan få oplyst en eldeklaration fra deres forsyningsselskab eller elhandler. I Danmark varetages dette krav med Elmærkningsbekendtgørelsen. Den forpligter elhandlere til at lave deklarationer for deres levering af elektricitet til forbrugerne i det forgangne kalenderår.

Generel eller individuel deklaration

 Der findes to typer eldeklarationer. En generel deklaration, der benyttes ved mærkning af almindelige elleverancer, og en individuel deklaration, der benyttes ved mærkning af strøm hvortil der er udstedt certifikater. Ved den individuelle deklaration garanterer elhandleren, at der er opkøbt de nødvendige certifikater til at levere den el, der fremgår af deklarationen. Den generelle deklaration udgør i det væsentlige sammensætningen af den produktion, der er tilbage, når produktion solgt på certifikater, er trukket ud. Bemærk at certifikater sælges frit over grænserne.

Læs mere om certifikater her

Energinet udarbejder den generelle deklaration, som vi frit stiller til rådighed for elhandlere, når de skal informere deres slutkunder. 

For elhandlerne

Som elhandler er du selv ansvarlig for at lave individuelle deklarationer for elleverancer med en brændselssammensætning og miljøpåvirkning, der adskiller sig fra almindelige elleverancer. Desuden er du ansvarlig for at dokumentere oplysningerne i den individuelle deklaration.

Energinet har udviklet et standardskema til at formidle eldeklarationen over for forbrugerne. Standardskemaet er designet ud fra det hensyn, at forsyningsselskabet eller elhandleren kan tilføje eget navn, logo, adresse og hjemmeside.
 

Generel Eldeklaration

Den generelle eldeklaration opdateres hvert år 1. juni. Der findes ikke en foreløbig udgave på samme måde som der gør for miljødeklarationen.

 

 

TIDLIGERE DEKLARATIONER

 

 

ELHANDLERNES ÅRLIGE FORPLIGTELSER JF. BEKENDTGØRELSE

Elhandelsvirksomheder skal jf. ”Bekendtgørelse nr. 1322 af 30. november 2010 Om deklaration af elektricitet til forbrugerne” med senere ændringer (Elmærkningsbekendtgørelsen) udarbejde individuelle deklarationer, hvis virksomheden sælger elektricitet ved specielle leveringsaftaler. 
 

SAMMENHÆNG I DEKLARATIONERNE

Alle tre deklarationer tager overvejende udgangspunkt i dansk produktion. Mens timedeklarationen og miljødeklaration justeres ind efter den fysiske udveksling, justeres eldeklaration ind efter udvekslingen af oprindelsesgarantier. Eldeklarationen inkluderer kun dansk produktion i det omfang, at der ikke udstedes oprindelsesgarantier på den. Da der udstedes oprindelsesgarantier på langt størstedelen, udgør dansk VE produktion kun en meget lille del af den generelle eldeklaration. Da langt færre køber strøm på oprindelsesgarantier, altså ”importerer” grøn strøm, må den ”eksporterede” VE produktion erstattes af et EU residualmiks, som har store andele af atomkraft og kul.

For miljø og eldeklaration regnes der kun ud fra den faktiske udveksling af el. Til miljødeklaration forbeholdes dansk produktion de danske forbrugere, og der nettoimporteres præcis det, der er behov for til at dække forbruget. I timedeklarationen sidestilles import med dansk produktion, og derfor fylder import mere i timedeklarationen end i miljødeklarationen. Til gengæld er dette princip mere i overensstemmelse med det faktiske forhold. Samtidig medregnes ikke det egetforbrug, der f.eks. er fra solceller på taget, da den del af produktionen ikke leveret til nettet. Forskellene i deklarationer er illustreret her.

Deklarationer

Klik på billedet for at se det i fuld skærm

Hvis du vil læse mere om hvordan deklarationerne udarbejdes og hvordan de hænger sammen, henvises til notatet: Regnskabspraksis for Miljø- og eldeklaration

kontakt

Energioprindelse og fremtidens certifikater

Energioprindelse er en it-platform, som sikrer, at du kan følge din energis oprindelse samt overvåge CO2 aftrykket i den enkelte time.

I arbejdet med en løsning, som kan sikre dokumentationen af energiens oprindelse, ser vi også naturligt på fremtidens certifikater i samarbejde med en række internationale partnere.

 

Læs mere om EnergiOprindelse her.

Hvor kommer strømmen fra

Strøm kan opgøres og deklareres på mange måder, da sammensætningen kommer fra vidt forskellige kilder. Læs mere om, hvordan strømmen i Danmark er sammensat og deklareret.

Hvor kommer strømmen fra