Deklaration af elektricitet til forbrugerne

En elhandelsvirksomheder med et samlet elsalg på specielle leveringsaftaler på 10.000 MWh eller derover skal senest den 1. juli hvert år indsende en redegørelse til Energinet med oplysninger for det seneste foregående kalenderår.

Elhandelsvirksomheder skal jf. ”Bekendtgørelse nr. 1322 af 30. november 2010 Om deklaration af elektricitet til forbrugerne” med senere ændringer (Elmærkningsbekendtgørelsen) udarbejde individuelle deklarationer, hvis virksomheden sælger elektricitet ved specielle leveringsaftaler.

Elsalg på specielle leveringsaftaler på 10.000 MWh eller derover

Indsend deklarationen i form af en redegørelse, der skal indeholde:

  • Bilag 2 - Årsopgørelse til Energinet for elsalg ifølge specielle leveringsaftaler 
  • Individuelle deklarationer for alle kategorier af specielle leveringsaftaler
  • Revisorerklæring (ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger).
 

Elsalg på specielle leveringsaftaler på under 10.000 MWh

Elhandelsvirksomheder med et samlet elsalg på specielle leveringsaftaler under 10.000 MWh, som deklarationen omhandler, skal afgive en erklæring på tro og love om rigtigheden af beregningen.