Revision af TF 5.3.4.2 i høring 15. april - 15. maj 2016

Teknisk forskrift 5.3.4.2 Produktionstelegrafen - Rev. 0

Den nye tekniske forskrift TF 5.3.4.2 er i offentlig høring i perioden 15. april 2016 til og med 15. maj 2016.

Læs mere om høringsprocessen i høringsbrevet. 
 
For at gøre processen mere effektiv er der vedhæftet et kommentarskema, som I bedes benytte til at afgive jeres høringssvar på.
 
Eventuelle kommentarer til høringsudkastet skal sendes senest den 15. maj 2016 per e-mail til kdj@energinet.dk

 

TITEL  DATO
 Teknisk forskrift 5.3.4.2 Produktionstelegrafen Rev 0 - høringsdokument 2016 15.04.2016
 Teknisk forskrift 5.3.4.2 Produktionstelegrafen Rev 0 - høringsbrev 15.04.2016 
   
 Teknisk forskrift 5.3.4.2 Produktionstelegrafen Rev 0 - høringskommentarer  30.05.2016