Energinet udsender to nye netprodukter i høring fra 18. december 2019 til 4. februar 2020

To nye netprodukter (tarifkategorier) ”Begrænset netadgang” og ”Midlertidigt begrænset netadgang"

Aktuel status for netprodukterne ”Begrænset netadgang” og ”Midlertidig begrænset netadgang”

Denne side opdateres ikke længere. Den seneste aktuelle status for netprodukterne kan findes på linket herunder, som et underpunkt under punktet ”Nettarif”. 

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer/Modernisering-af-tarifdesign

 


”Begrænset netadgang” og ”Midlertidigt begrænset netadgang” metodeanmeldt til Forsyningstilsynet

Disse to netprodukter, som var i høring som beskrevet nedenfor, er nu fremsendt til Forsyningstilsynet. Energinet afventer nu Forsyningstilsynets sagsbehandling.

Følgende dokumenter er fremsendt til Forsyningstilsynet:

DOKUMENTNAVN 
Metodebeskrivelse for "Begrænset netadgang"
Metodebeskrivelse for "Midlertidig begrænset netadgang" 
Generelt høringsnotat
Høringsskema med høringssvar og Energinets bemærkninger                             

 

”Begrænset netadgang” og ”Midlertidigt begrænset netadgang” i høring

Energinet udsender den 18. december 2019 to nye netprodukter (tarifkategorier) for ”Begrænset netadgang” og ”Midlertidigt begrænset netadgang” i høring.

Høringssvar til netprodukterne bedes fremsendt til Energinet senest den 4. februar 2020 kl. 15.00 til David Hartz, dha@energinet.dk med kopi til Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk

Evt. spørgsmål til høringsmaterialet bedes stilet til David Hartz, dha@energinet.dk, med kopi til Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk

Høringsperiode

Onsdag den 18. december til tirsdag den 4. februar 2020 kl.15.00.

Dialogmøde

Energinet afholder desuden dialogmøde om høringsmaterialet tirsdag den 21. januar kl. 12.00-15.30 hos Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia.

Tilmelding sker via mail til dha@energinet.dk senest fredag den 17. januar kl. 12.00.

 

Høringen omfatter følgende dokumenter:

DOKUMENTNAVN
 Netprodukter for begrænset netadgang - Energinet høringsbrev
 Netprodukter for begrænset netadgang - Metode - Energinet høring
 Høringskommentarskema (bedes anvendt ved afgivelse af høringssvar)